Projektering

Akustikmiljö har erfarenhet av akustisk projektering inom en mängd olika områden såsom tex bostäder, skolor och hotell. Vi har även utfört avancerad akustisk projektering av tex arenor, auditorium och studiokomplex.

I artiklarna nedan beskriver vi vad som är viktigt att tänka på vid projektering av några olika typer av offentlig och privat miljö. Tveka inte att kontakta oss för akustisk konsultation och vägledning i ditt projekt.

Föreläsnings- och konferenslokaler

Föreläsnings- och konferenslokaler har oftast någon form av akustikbehandling. Kraven på dessa lokaler är normalt betydligt högre än på ett klassrum och denna typ av lokal drivs oftast som affärsverksamhet. En bra akustik innebär här en konkurrensfördel, något som får deltagarna i en föreläsning eller konferens att trivas. Det är lätt att höra och man blir inte lika trött av den anledningen. En lite mer påkostad akustik ger också lokalen ett intressant utseende. Dessa lokaler är ofta försedda med mikrofon och högtaleri, vilket ställer en del ytterligare krav på akustiken. Bland Akustikmiljös kunder finns Stockholms Universitet, Kungl. Tekniska Högskolan, Audiorama, Karolinska Institutet och Dramatiska Institutet.

Läs mer...

Restaurang och Nattklubb

Akustikmiljö har projekterat en mängd restauranger. Ofta handlar det om att tillgodose att ljudisolering till grannar uppfyller krav men minst lika viktigt är att skapa en akustisk atmosfär som förhöjer upplevelsen av restaurangbesöket.

Läs mer...

Idrottsbyggnader & Badhus

Se gärna våra referenser över de idrottsbyggnader och badhus vi har jobbat med.

För idrotssbyggnader ställs krav på ljudmiljö i BBR genom klass C i Svensk Standard, SS25268:2007. Gymnastikhallar och badhus har ofta stora rumsvolymer och den stora akustiska utmaningen är att begränsa ekon och dämpa rummet så att efterklangstiden håller sig inom kravvärden. Det finns annars stor risk för mental uttröttning för personal som måste vistas i den bullriga miljön under länger perioder.

Läs mer...

Vårdlokaler

BBR ställer akustiska krav vid ombyggnation och nybyggnation av vårdlokaler. Den kravstandard man hänvisar till är klass C i Svensk Standard SS25268:2007. Som akustiker styr vi projektet mot att klara de krav som anges däri.

Läs mer...

Bostäder

Akustikmiljö har varit ansvarig akustiker vid ett flertal bostadsbyggen. Se gärna våra referenser.

BBR ställer ljudkrav på nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Den kravstandard som gäller är SS25267:2004. I den finns 4 olika ljudklasser, A-D, där A är bäst och C myndighetskrav.

Den ljudproblematik som kan uppstå i bostäder täcks till stora delar in av de krav som anges i denna standard. Trots detta menar vi att det finns många aspekter som ändå inte uppmärksammas men som likväl är mycket viktiga att beakta vid projektering av bostäder. Här ges några exempel på vad det kan vara.

Läs mer...

Kontor - akustisk projektering

Akustikmiljö har varit med i projekteringen för flera kontorslokaler. Se gärna våra referenser.

Den kravstandard som gäller för nybyggnation och ombyggnation av kontorslokaler är SS25268:2007. I den anges krav på ljudisolering, stegljudsnivå, installationerbuller, trafikbuller och efterklangstid. Utöver dessa krav gäller även Arbetsmiljöverkets författningssamling där riktvärden för acceptabla ljudmiljöförhållanden på arbetsplatsen anges.

Läs mer...

Skolor och Undervisningslokaler

Akustikmiljö har ramavtal med Sisab och har varit med i projekteirngen av en stor mängd skolor. Se gärna våra referenser.

De lokaler som Akustikmiljö designat utmärks av lugna elever och god hörbarhet i hela klassrummet. Bland kunderna finns SISAB, Stockholms Universitet, KTH, Operahögskolan, Stockholms Miljöcentrum och ett par fackskolor för LO. De krav som gäller för ljudmiljö i skolor och undervisningslokaler finns angivna i Svensk Standard, klass C.

Läs mer...

Hotell

Akustikmiljö har varit ansvarig akustiker för flera hotell, se gärna våra referenser

Vid nybyggnation och ombyggnation av hotell måste BBR uppfyllas. Detta innebär bland annat att man vid projekteringen måste ta hänsyn till en mängd olika ljudkrav som ställes på byggnaden. Den kravstandard som gäller är Svensk Standard, SS25268:2007 där specifika krav för hotell och restaurang finns angivna.

Läs mer...