Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Trafikbuller

Akustikmiljö utför trafikbullermätning. Upplever man buller eller störning från trafik kan man begära av miljökontoret att få trafikbullermätning utförd. Kommunen kan begära in protokoll på utförd trafikbullermätning redan innan bygglov ges. Trafikbullermätningar utförs vanligtvis som en del av slutbesiktning vid färdigställd entreprenad.

Akustikmiljö har utfört en stor mängd trafikbullermätningar och kan hjälpa till med åtgärder för att minska ljudnivån från trafikbuller. Akustikmiljö är flexibla vad gäller tidpunkt för mätning.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta Akustikmiljö

Trafikbuller 1 icketätbebyggda områdenTrafikbuller 2 tätbebyggda områden

om Trafikbuller...

Trafikbuller orsakas av all vägtrafik, spårtrafik och flygtrafik. Krav- och riktvärden för trafikbuller anges för dygnsekvivalent ljudtrycksnivå och för maximal ljudtrycksnivå.

Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå orsakad av biltrafik, tågtrafik och flygtrafik innebär den ekvivalenta ljudnivån över 24 timmar. Med ekvivalent ljudtrycksnivå menas ett medelvärde av bullernivån över en given tid. Mätning skall utföras på 500 fordon, om så är möjligt, och den ekvivalenta bullernivån för 24 timmar beräknas sedan med hjälp av trafikflödesstatistik.

Maximal ljudtrycksnivå är den högsta A-vägda ljudnivå med tidsvägning FAST som förekommer under angiven tidsperiod. Detta innebär att om endast ett litet antal fordon trafikerar en sträcka kan det vara tillräckligt för att trafikbullernivån ej ska bli godkänd om dessa fordon är mycket bullrande.

Den som ansvarar för en godtagbar trafikbullernivå eller åtgärd för att åstadkomma sådan är fastighetsägaren och kommunen