Ljudisolering

Akustikmiljö mäter ljudisolering för lägenhet, kontor, restaurang, studio eller annan verksamhet.

Vid nybyggnad och renovering av bostad krävs ofta uppvisande av protokoll på godkänd ljudisolering. Beroende på byggnadens uppförandeår och konstruktion är förutsättningarna alltid olika. Akustikmiljö lämnar gärna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra ljudisoleringen.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta Akustikmiljö

om Ljudisolering...

Ljudisolering är en byggnads förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen. Små konstruktionsfel eller otätheter kan fördärva ljudisoleringen. Upplevda problem med ljudisolering beror ofta på att de som uppfört byggnaden saknat erforderlig byggnadsakustisk kompetens eller att förutsättningarna har förändrats i samband med renovering eller ombyggnad.

Mätning av ljudisolering utförs med en så kallad brushögtalare. Man mäter skiljekonstruktionens ljudreduktion och byggnadsdelens klangliga egenskaper. När mätningen är färdig beräknas ett för ljud vägt reduktionstal, R'w, som är jämförbart med krav och riktlinjer i Boverkets Byggregler, BBR, eller andra författningar.

Att bygga tysta och ljudisolerade miljöer kräver stor kunskap om byggnadsakustik. Akustikmiljös kompetens på området är mycket stor och vi erbjuder projektering, rådgivning, materialval och konstruktionslösningar för att lyckas med ljudisoleringen. För ljudisolering av musiktstudio, replokal eller annan bullrande verksamhet, klicka här.