Skip to content

Ljudmätning
Restaurang, café och nattklubb

Vi utför ljudmätning av ljudisolering för restaurang, café, pub och nattklubb.

Krav på ljudisolering

Särskilda krav på ljudisolering gäller för restauranger, caféer, pubar och nattklubbar. Det är restaurangägarens skyldighet att se till så att dessa krav är uppfyllda.

Kraven på god ljudisolering gäller främst mot bostäder.  Boverket anger ett krav på ljudisolering mellan bostad och utrymme för näringsverksamhet. Miljökontoren anger oftast skärpta krav på ljudisolering för restaurangverksamheter.

Kraven skärps dessutom ytterligare om man spelar musik. Anledningar till dessa särskilda krav på ljudisolering mellan restaurang och bostad är dels lågfrekvent basljud som lätt sprider sig långa sträckor inom en byggnad och kan upplevas som störande av många och dels sena öppettider.

Upplevd och uppmätt ljudnivå

En person som upplever musikbuller i sin bostad störs ofta redan vid låga ljudnivåer. Även om kraven på ljudisolering är uppfyllda så är det ingen garanti för att störning inte förekommer. I slutändan är det alltid upplevd och uppmätt ljudnivå i en bostad som är styrande. 

Musik från diskotek och nattklubbar kan dessutom störa boende i andra fastigheter och på långa avstånd, då gäller Socialstyrelsens riktvärden för ljudnivå i bostad.

Ljudisoleringsmätningar

Vi utför ljudisoleringsmätningar för restauranger, nattklubbar, pubar och caféer. Vi utarbetar vid behov åtgärdsförslag för att förbättra ljudisoleringen mot angränsande bostäder.

Ljudnivåmätningar och byggrådgivare

Vi kan även fungera som byggrådgivare under pågående projekt. Vi utför också ljudnivåmätningar i bostäder som störs från restaurangverksamhet. Vi utför även inmätning av limiter på ljudsystem  för att hålla ljudnivån inom riktvärden i bostad som är utsatt för störning.

Ljudmiljö i restaurang

Vi utför mätning av efterklangstid i matsal, ljudnivå i kök med mera. Läs mer om ljudmätningar. Mätresultat från sådana mätningar är vägledande när man föreslår förbättringar och åtgärder för att uppnå en behaglig ljudmiljö i restaurang.

Bäst resultat når man om man redan i projekteringsstadiet anlitar en akustikkonsult, läs mer här. Vi har med framgång projekterat mycket avancerade restaurangprojekt. Här kan du se några av alla våra referenser för restauranger.

Har du frågor eller är ni intresserade av att utföra en ljudmätning kontakta oss.