Skip to content

Restaurang, café och nattklubb

Vi utför ljudmätning av ljudisolering för restaurang, café, pub och nattklubb.

Ljudisolering

Särskilda krav på ljudisolering gäller för restauranger, caféer, pubar och nattklubbar. Det är restaurangägarens skyldighet att se till så att dessa krav är uppfyllda.

Kraven på god ljudisolering gäller främst mot bostäder.  Boverket anger ett krav på ljudisolering mellan bostad och utrymme för näringsverksamhet. Miljökontoren anger oftast skärpta krav på ljudisolering för restaurangverksamheter. Kraven skärps dessutom ytterligare om man spelar musik. Anledningar till dessa särskilda krav på ljudisolering mellan restaurang och bostad är dels lågfrekvent basljud som lätt sprider sig långa sträckor inom en byggnad och kan upplevas som störande av många och dels sena öppettider.

En person som upplever musikbuller i sin bostad störs ofta redan vid låga ljudnivåer. Även om kraven på ljudisolering är uppfyllda så är det ingen garanti för att störning inte förekommer. I slutändan är det alltid upplevd och uppmätt ljudnivå i en bostad som är styrande. Musik från diskotek och nattklubbar kan dessutom störa boende i andra fastigheter och på långa avstånd, då gäller Socialstyrelsens riktvärden för ljudnivå i bostad.

Vi utför ljudisoleringsmätningar för restauranger och utarbetar vid behov åtgärdsförslag för att förbättra ljudisoleringen mot angränsande bostäder. Vi kan även fungera som byggrådgivare under pågående projekt. Vi utför också ljudnivåmätningar i bostad som störs från restaurangverksamhet. Vi utför även inmätning av limiter på ljudsystem  för att hålla ljudnivån inom riktvärden i bostad som är utsatt för störning.

Ljudmiljö i restaurang

Vi utför mätning av efterklangstid i matsal, ljudnivå i kök med mera. Läs mer om ljudmätningar. Mätresultat från sådana mätningar är vägledande när man föreslår förbättringar och åtgärder för att uppnå en behaglig ljudmiljö i restaurang.

Bäst resultat når man om man redan i projekteringsstadiet anlitar en akustikkonsult, läs mer här. Vi har med framgång projekterat mycket avancerade restaurangprojekt, se referenser.

Har du frågor eller är ni intresserade av att utföra en ljudmätning kontakta oss.