Skip to content

Vi byter namn till
PE Teknik & Arkitektur

I januari 2022 byter LN Akustikmiljö
namn till PE Teknik & Arkitektur. I övrigt
kommer du känna igen dig i det mesta –
Vi löser ljudproblem andra inte fixar!

ljudmätning konsultation

Ljudmätning

Akustikmiljö utför alla typer av ljudmätningar och buller-mätningar. Vi använder högklassiga mätinstrument och har erfarenhet från tusentals mätsituationer. 

Projektering

Akustikmiljö har erfarenhet av akustisk projektering inom en mängd olika områden. Vi deltar i både små och stora projekt, tveka inte att kontakta oss.

studiomiljö

Studio

Akustikmiljö har hittills konstruerat över 1000 studiolokaler. Vi hjälper dig att utforma din tal, podd eller musikstudio efter dina önskemål och behov.

bullerutredning

Trafikbuller, industribuller, och buller från andra verksamheter utreds av LN Akustikmiljö. Konkreta resultat av utredningarna kan vara förslag på åtgärder som till exempel dimensionerade vallar eller skärmar.

ljudkrav för olika miljöcertifieringssystem och miljöbyggnad

miljöbyggnad

LN Akustikmiljö bistår med tolkning, vägledning och verifiering av ljudkrav för olika miljöcertifieringssystem, såsom Miljöbyggnad, BREEAM, WELL med flera.

Akustikkonsultation och rådgivning

konsultation

LN Akustikmiljö ger råd både vid projektering och vid problem som störning från till exempel installationer, trafikbuller eller då man önskar förbättra rumsakustiken i en lokal.

Om LN Akustikmiljö

Ingenjörer inom akustik

Ljudmätning

LN Akustikmiljö utför alla typer av ljudmätningar och bullermätningar. Vi använder högklassiga mätinstrument och har erfarenhet från tusentals mätsituationer.

Studio

LN Akustikmiljö har konstruerat över 1000 studios, SVT, SR, reklam, musik, tal, video, teater mm. Vi hjälper dig att utforma din studio efter dina önskemål och behov.

Besiktningar

Vid ombyggnad och nybyggnad ska Boverkets byggregler följas. LN Akustikmiljö utför besiktningar och protokoll enligt gällande standard.

Flexibilitet

Det är lätt att nå våra akustiker som svarar snabbt på telefon eller mejlfrågor om buller, ljudmätningar eller andra akustiska frågor. Vi prioriterar förfrågningar och kan ofta ta uppdrag på kort varsel.

Projektering

LN Akustikmiljö har erfarenhet av akustisk projektering inom en mängd olika områden. Vi deltar i både små och stora projekt, tveka inte att kontakta oss.

Referenser

Akustiker från LN Akustikmiljö har under åren varit inblandade i många stora byggprojekt, arenor, skolor, kontor, hotell, restauranger och ritat hundratals studios.

Åtgärder

Akustikmiljö lämnar gärna förslag på åtgärder för att förbättra ljudisoleringen i en byggnad, bli av med installationsbuller eller förbättra rumsakustiken i en lokal.

Utbildning

LN Akustikmiljös akustiker delar gärna med sig av sina kunskaper genom kurser och utbildningar.

Kunskap när den betyder som mest

Ingenjörer inom akustik

Lennart Nilsson akustiker och mentor

VIDEOFÖRELÄSNINGAR

video ljudisolering intro
video ljudisolering intro
VIDEO 2 LJUDISOLERING VÄGG O KONSTR
VIDEO 3 LJUDISO DÖRR O FÖNST
VIDEO 4 LJUDISO ÖVERHÖ
VIDEO 6 TRAFIK 1
VIDEO 7 TRAFIK 2
VIDEO 8 TELEV
VIDEO 9 TELEV
VIDEO 10 BoK
VIDEO 11 LNS VÄG TILL
VIDEO 11 LNS VÄG TILL

Några av våra Kunder