Skip to content

Ljudeffekt

Att mäta ljudeffekt är det enda objektiva sättet att beskriva hur mycket något låter oberoende av omgivning och avstånd. Ljudeffekt-bestämning utförs oftast med ljudtrycksmätning. Sådan ljudtrycksmätning ställer stora krav på mätmiljö vilket ofta innebär behov av mätlab.

Finns det behov av att mäta på plats, t.ex. om maskinen är svårflyttad, använder vi oss utav ljudintensitetsmätning. Ljudintensitetsmätning sker med två-mikrofons-teknik som kraftigt undertrycker bakgrundsstörningar och miljöns akustiska inverkan.

Vet man ljudeffekt kan man:

  • Planera för behov av ljudreducerande åtgärder
  • Beräkna ljudtryck på ett visst avstånd
  • Kontrollera om en maskin uppfyller krav som ställts vid upphandling
  • Jämföra ljuddata för olika maskiner

Maskindirektivet är den vanligaste anledningen till att mäta ljudeffekt. Andra anledningar till mätning av ljudeffekt kan vara för att kunder kräver det eller i marknadsföringssyfte.

Alla maskiner som marknadsförs inom EU och har ett ljudtryck som överstiger 85 dB(A) på 1 meters avstånd ska ha ljudeffekten angiven. Många maskiner så som pumpar och fläktar har krav på sig att ha ljudeffekten angiven även när ljudnivån inte överstiger 85 dB(A).