Studio

Akustikmiljö konsulterar och projekterar musikstudio, talstudio och andra typer av studiomiljöer där akustik och ljudisolering är viktigt. Hittills har vi konstruerat mer än 1000 studiolokaler över hela landet. Kunderna är både stora och små, som Sveriges Radio, Sveriges Television, Operahögskolan, Dramatiska Institutet, ett flertal dubbningsstudios, reklamradio, videostudios, musik och teaterstudios.

Kraven i studiosammanhang är stora och traditionella produkter och byggnadslösningar räcker oftast inte till. Mindre ljudläckage och ljudpåverkan som i normala sammanhang helt saknar betydelse får i dessa miljöer en avgörande effekt på resultatet. En studio ska ha mycket bra ljudisolering, låg störningsnivå, balanserad klang och bra stabil stereobild.

Den viktigaste regeln vid all studiobyggnad är: anlita alltid en erkänd studioakustiker från början. Även en enkel studio kostar en hel del pengar.

Ljudbussar

Akustikmiljö har designat ett tiotal bussar. Kunderna är Sveriges Radio, Sveriges Television och Danmarks Radio. En ljudbuss kräver särskild akustisk omtanke. Den har liten volym och begränsad vikt. Den är ofta placerad i störande omgivning. Omgivningstemperaturen skiftar kraftigt, vilket ställer stora krav på ventilationen. Stora mängder utrustning ska monteras i bussen varav mycket har hög störnivå.

Läs mer...

Ritning och Projektering

Akustikmiljö arbetar med musikstudio, talstudio, TV-studio och alla andra tänkbara former av ljudstudios. Vårt kunnande omfattar kontrollrum, isobox, inspelningsrum, redigeringsrum, replokal o.s.v.

Även en enkel studio kostar en del pengar och därför är det viktigt att man gör rätt från början. Våra tjänster och förslag anpassar vi efter era önskemål. Det kan t.ex. vara en enklare konsultation då vi gör ett besök i er lokal för att sedan gemensamt sammanfatta vad som är avgörande för att skapa en god studiomiljö. Vi utför även fullständig projektering med ritningar och bygghandlingar. Akustikmiljö vänder sig både till etablerade och befintliga verksamheter, som kan uppleva problem eller behov av förbättring, såväl som nystartade projekt.

Läs mer...

Högtalarsystem

Högtalarsystem används där de akustiska förhållandena eller omgivningen i övrigt är sådana att den enskilda rösten eller musikinstrumenten i sig inte ger tillräcklig nivå för god uppfattbarhet. Det kan alltså bero på en dålig akustisk lokal eller en hög bakgrundsnivå att man vill använda sig av högtalare.

Läs mer...

Replokal och Inspelningsrum

Akustikmiljö har konstruerat många studios och replokaler, för mer info se våra referenser. Vi vänder oss både till den profesionella studion med de absolut högsta kraven på aksutik och klangbalans (läs mer här), men även till det nystartade bandet med begränsad budget som vill kunna repa utan att störa sina grannar.

När man bygger replokaler och inspelningsrum finns det två saker som är mycket viktiga att tänka på:

- Ljudisolering

- Rumsakustik

Läs mer...