Skip to content

Kurser och utbildning i akustik och ljud

Möjligheten att få utbildning inom akustikområdet är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden. Akustikmiljö kan emellertid erbjuda halvdags-, endags- eller tvådagarskurser. Kurserna är antingen grundläggande akustikkurser eller direkt kundanpassade kurser.

Ni kanske vill ha lite allmän information om buller och hur vi upplever det, då kan en halvdagskurs vara lagom. Du kanske även vill veta mer som exempelvis vad de akustiska parametrarna står för, hur man beräknar bullernivåer, hur man mäter buller och hur ljud utbreder sig, då kan en endagskurs vara lagom.

På tvådagarskursen får du även insikt i de vanligaste mätstandarderna och en djupare kunskap i hur ljud utbreder sig, samt hur stående vågor uppträder och kontrolleras.

Du som vill ha en mer skräddarsydd kurs kanske vill få kunskap om byggnadstekniska åtgärder, ljuddämpning av maskiner, utformning av utbildningslokaler och dylikt eller helt enkelt bara lite övergripande allmän information.

Akustikmiljö har hållit akustikkurser över hela landet under trettio års tid, utbildat skyddsingenjörer, miljöinspektörer samt teknisk personal inom industrin. Akustikmiljö bedriver dessutom kontinuerlig utbildning på Stockholms Universitet och Stockholm miljöcenter samt har hållit ett flertal kurser på KTH.

Vi håller också mycket ofta korta kurser för entreprenörer i aktuella byggen där vi är delaktiga. Detta visar sig kraftigt minska antalet fel inför slutbesiktningen och utgör en besparing i både tid och pengar. Efterarbeten är både svåra och kostsamma.

Akustikmiljö är i hög grad även verksamma inom studioverksamhet och har även där hållit ett flertal kurser. En lite större insikt i detta område gör att man kan undvika många misslyckanden i ett eget byggande.

Klicka här för att se lösningar på räkneuppgifterna från boken.

Är du intresserad av en kurs är du välkommen att fylla i en kursförfrågan så kontaktar vi dig för upplägg.

Några av våra videokurser