Skip to content

Akustik för poddstudio

Akustik och rumsdämpning för poddstudio

Poddstudios är vanligtvis mycket små rum där 1 eller 2 personer vill sprida sina åsikter. Små rum ger upphov till väldigt starka rumsresonanser vilka kan maskera talet. Taltydligheten i dessa lokaler är helt avgörande både för att lyssnaren lätt ska kunna följa samtalet och för att talaren ska känna sig bekväm. 

Genom att maximera lågfrekvent dämpning i lokalen blir upplevelsen av att tala i studion avslappnad och bekväm. Utmaningen är att i det begränsade utrymmet lyckas dämpa de låga frekvenserna tillräckligt. 

Det gäller därför att välja rätt typ av absorbenter och placera dem på ett sätt som för varje lokals förutsättningar ger det mest effektiva resultatet.