Skip to content

Friends Arena i Solna

– Äntligen kan vi konstatera efter provkonsert att Sverige fått en rockarena värd namnet.

Uppdrag: Att som ensam akustiker projektera akustiken i arenan med tillhörande rum såsom foajéer, tv-studios, mixerrum, talstudios, presskonferensrum, loger etc.

Utförande: Akustik förknippar många med konserthus och liknande, men akustik är så oändligt mycket mer. Swedbank Arena eller Friends Arena som den numera kallas är ett exempel som har tillämpningar inom det mesta avseende akustik. Arenan är projekterad för att stå värd för Sverige största evenemang, såsom exempelvis gigantiska rockkonserter med kraftigt bastryck, fotbollsmatcher med fanatiskt sjungande fans eller tävling med monstertruckbilar. En sådan arena måste ha en hög ljudisolering mot omgivningen för att inte boende i området skall bli störda av aktiviteterna i arenan. Den måste också ha en anpassad akustik inuti arenan så att ljudbilden på läktaren ger en positiv förstärkning av upplevelsen av evenemanget.

Klangligt skall arenan tillgodose en mängd olika evenemang med olika krav på ljudbilder. Rockmusik skall vara maximalt dämpad, helt utan ekon. Sportevenemang skall ge ett starkt publikstöd med mycket reflexer för att vara medryckande. Detta innebär att man måste ha kontroll över samtliga reflexer och framförallt hålla ner nivån på alla långväga reflexer. Det finns dessutom en mängd andra lokaler än själva arenarummet som har krav på bra ljudmiljö. Det gäller foajéer, loger, studios, konferenslokaler, resturanger, kontor mm.

Friends Arena insida akustik i arenan

Utöver det klangliga innebär akustik också att störningar till och från omgivning skall begränsas. Med tanke på de extremt höga ljudnivåer som förekommer på många rockkonserter och dessutom med ett innehåll av basljud som skakar hela omgivningen så är kraven på ljudisolering mycket stora. Det gäller då att optimera ljudisoleringen i fasader och tak men minst lika viktigt är det att ha kontroll på alla de små läckagepunkter som var och en skulle ödelägga ljudisoleringen om den glömdes bort.

Det handlar om entréer, luftintag för tilluft och frånluft, brandgasventilation, fönster mm. Ljudet från arenan tar sig ut igenom dessa svaga punkter om inte specialanpassade akustiklösningar införs, såsom exempelvis högeffektiv absorption i entréer och avvibrerade ljuddämpare på ventilationskanaler. Det behövs även avancerade ljuddämpare för att begränsa fläktbullret i arenarummet eftersom det krävs stora mängder luft för att ventilera upp till 65000 personer.

KUND: PEAB

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2010

PROJEKTSLUT: 2013

ÖKAT VÄRDE: Akustikkrav anpassade för särskilda behov

KONTAKTPERSON: Göran Larsson

Fotografi: Håkan Dahlström Photography