Skip to content

Föreläsning och konferenslokaler

Föreläsningssal och konferenslokal med bra akustik medför att deltagarna trivs vilket ger en konkurrensfördel. Lokalen kan anpassas för mikrofon och högtalare eller för akustiskt tal.

Föreläsnings- och konferenslokaler har oftast någon form av akustikbehandling. Kraven på dessa lokaler är normalt betydligt högre än på ett klassrum och denna typ av lokal drivs oftast som affärsverksamhet.

En bra akustik innebär här en konkurrensfördel, något som får deltagarna i en föreläsning eller konferens att trivas. Det är lätt att höra och man blir inte lika trött av den anledningen. En lite mer påkostad akustik ger också lokalen ett intressant utseende.

Dessa lokaler är ofta försedda med mikrofon och högtalare, vilket ställer en del ytterligare krav på akustiken. Bland våra kunder finns Stockholms Universitet, Kungl. Tekniska Högskolan, Audiorama, Karolinska Institutet och Dramatiska Institutet.

Denna typ av lokaler kan antingen akustikanpassas för elförstärkt eller oförstärkt tal. De akustiska greppen skiljer sig dramatiskt och som beställare är det därför viktigt att ha en klar bild över hur lokalen skall nyttjas innan den akustiska projekteringen påbörjas.

En stor föreläsningssal som skall byggas för oförstärkt tal kräver ofta mycket avancerad akustik. Målet är att hörbarheten skall vara god över hela läktaren vilket kräver både stöd, i form av reflektorer och diffusorer, och absorption, i form av helmholtz-, membran och porösa absorbenter.

En väldigt störande parameter som ofta glöms bort är trumljud. Det är inte helt ovanligt med gradänger som låter som trummor vilket blir särskilt irriterande då sent ankomna åhörare går över gradängerna i en för övrigt knäpptyst sal.

För att få ut full effekt av de akustiska bygglösningarna måste buller från trafik och installationer ligga lågt. För ventilation handlar det inte bara om att klara ljudkrav som ett medelvärde i rummet utan även på åhörarplats i närheten av don.