Skip to content

Artiklar om akustik

Akustikskolan

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare Vibrationsdämpare är användbara i många olika sammanhang. LN Akustikmiljö jobbar med vibrationsdämpare i studiomiljö, bostäder, arbetslokaler, skollokaler och industrilokaler. På senare tid har det även blivit vanligt med vibrationsdämpare
Läs mer

Decibelmätare

Decibelmätare Ljudnivåmätare, eller decibelmätare som de vardagligt kallas, används för att mäta ljud och vibrationer. Det finns olika typer av ljudnivåmätare som kan hantera olika typer av mätningar. De enklaste
Läs mer

Bullerplank

Bullerplank Våra akustiker hjälper till med bullerplank, bullervallar och allmänt bullerskydd. Nivå på buller regleras med riktvärden och gränsvärden av olika instanser, bland annat i lagen i Miljöbalken, i Folkhälsomyndighetens
Läs mer

Buller

Buller Vad är buller? Buller är egentligen bara störande ljud, oväsen eller oljud helt enkelt. Nivå på buller regleras av olika instanser, bland annat i lagen i Miljöbalken, i Folkhälsomyndighetens
Läs mer

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö En väldigt vanlig missuppfattning är att arbetsmiljö främst har med lokalens utformning och utseende att göra vilket leder till att man ofta lägger stor vikt vid arbetslokalens estetik. Färgsättning,
Läs mer

Vem har ansvar för buller och akustikfrågor

Vem ansvarar för buller och akustikfrågor? Myndigheter och deras krav De viktigaste myndigheterna för buller och akustikfrågor är Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Kraven från Boverket är sammanfattade i BBR som
Läs mer

Vad är bra ljudmiljö på ett kontor

Vad är bra ljudmiljö på ett kontor En god ljudmiljö skall ge en omedveten känsla av trivsel, en plats där man gärna dröjer sig kvar. En plats där tankarna flödar
Läs mer

Undertak i kontorsmiljö

Undertak i kontorsmiljö I rum med öppen planlösning är ett akustiskt undertak ett måste för att uppnå en fungerande akustikmiljö. Absorptionsfaktorn anges normalt som ett ensiffertal men varierar kraftigt för
Läs mer

Ljudreflexer och dess olika varianter

Ljudreflexer och dess olika varianter Klangupplevelse och efterklang Som en fortsättning på förra årets artikel ”Vad är efterklangstid?” i förra årets akustiknummer Nr 3 / 2010 vill vi nu gräva
Läs mer

Ljudproblem i bostäder

Ljudproblem i bostäder Problemen delas upp i två huvudkategorier där det avgörande är om störningen är relaterad till egenskaper i fastigheten eller någon form av verksamhet i fastigheten. Med verksamhet
Läs mer

Industri och forskning om buller

Industri och forskning om buller Industri och Forskning är ofta knutna direkt till varandra eftersom industrin ständigt är tvungen att utveckla nya produkter och bedriva forskning för att behålla sin
Läs mer

Byggnadstekniska konstruktionsprinciper

Byggnadstekniska konstruktionsprinciper Golv och bjälklag De ljudparametrar som bestämmer golv och bjälklag är stegljudsnivå och luftljudisolering. Stegljudsnivån är oftast det som orsakar problem och som är svårast att beräkna. Stegljudsnivå
Läs mer