Skip to content

Akustik för talboksstudio

Akustik och rumsdämpning för talboksstudio

En studio för talböcker måste ha bra ljudisolering från omgivningen för att inte störa känslan i boken. Talaren måste känna en stark närvarokänsla utan distraherande rumsresonanser. Till skillnad från dubbstudios så skall ljudpåläggningen här inte synkroniseras med en redan existerande ljudbild. 

Här skall istället den skådespelare som utför inläsningen av boken själv skapa sig en sinnesstämning enligt vad denne har tolkat ut som författarens mening. Det innebär att skådespelaren inte får störas av något, varken visuellt eller ljudmässigt för att till fullo kunna koncentrera sig på denna sinnesstämning. Det är också viktigt att skådespelaren får en medhörning och en återkoppling på hur denne uppfattas.

 

Klangbehandlingen är viktig i en studio för talböcker. Att tala in i ett helt ljuddött rum ger en märklig känsla av vacuum och ger inte önskad inlevelse. Samtidigt är det viktigt att rummet inte har några hörbara rumsresonanser vilket förstör lysningsupplevelsen för den aktuelle lyssnaren. Ett burkigt rumsljud ger dåliga förutsättningar för inlevelse både för lyssnare och skådespelare.