Skip to content

Stegljudsnivå

Vi utför ljudmätning av stegljudsnivå och trumljudsnivå. Stegljudsnivå är en besiktningsparameter enligt BBR genom Svensk Standard vid ny- och/eller ombyggnation av både bostäder och offentliga byggnader.

Irriterande stegljud i lägenhet

Stegljud är en vanlig orsak till att man upplever störande ljud i sin bostad. Den som renoverar sin bostad förpliktigar sig att uppfylla nybyggnadskraven. Den som lägger in ett nytt golv får inte försämra konstruktionen avseende stegljudsisolering.

Att lägga ny parkett ovanpå befintlig plast- eller linoleummatta leder ofta till en försämring av stegljudsisoleringen mot underliggande bostad. Det beror på att parketten ger upphov till det som kallas parkettresonans.

Vad är stegljudsnivå?

Stegljudsnivå är ljudnivå orsakad av stegljud eller trumlika ljud i ett angränsande utrymme. Stegljudsisolering är en byggnads förmåga att reducera stegljud på ett golv i ett angränsande utrymme.

Mätning av stegljudsnivå sker enligt en internationell standardiserad metod där man låter en stegljudsmaskin släppa vikter för att sedan kontrollera ljudnivå med ljudmätning i ett angränsande utrymme.

Trumljud är ljudnivå orsakad av stegljud eller trumlika ljud inom ett utrymme. Mätning av trumljudsnivå utförs på samma sätt som för stegljudsnivå med skillnaden att man mäter ljudnivån i samma utrymme som stegljudsmaskinen är placerad.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta oss.