Skip to content

Restaurang Mathias Dahlgren

Mathias Dahlgren restaurang - Förbättring av ljudmiljö

Restaurangen Mathias Dahlgren är en förnäm gourmetrestaurang i centrala Stockholm. Restauranger tenderar att ha en del bekymmer med mycket högljuddhet och omgivningsljud som kan påverka en restaurangupplevelse negativt.

Efter projekt avslutande hade lokalen i en mycket god hörbarhet, samtidigt som störande omgivningsljud dämpades för att skapa en känsla av lugn och trivsamhet i en annars stressig och ljudlig miljö. Allt för att ge restaurangbesökarna den bästa upplevelsen både av lokalen och maten.

I en restaurang finns det många störande omgivningsljud från köket, personal och besökare i ständig rörelse, som kan påverka en besökares upplevelse negativt. Samtidigt som oljud från fläktar, spisar, kastruller och en plats fylld av livlighet ska dämpas måste varje enskilt sällskap ha god hörbarhet och tydlighet. 

Dessutom ska ett bord och sällskap kunna samtala och höra varandra tydligt, utan att samtalet översköljs av ljud från de närliggande borden.

Lösningen och planen kring akustiken blev annorlunda jämfört med andra restauranger. Genom att dämpa omkringliggande ljud, samtidigt som gästerna idag får en god hörbarhet och bra konsonantförstärkning. 

Detta åstadkoms genom att dämpa vokalljuden i rummet som motverkar en sorlande ljudbild. Som därigenom förstärker det egna samtalet runt det särskilda bordet, samtidigt som det kringsvävande ljudet dämpas och stör inte.

Arbetet resulterade till att lokalen nu är, utöver en plats med högklassig gastronomi, en plats som också ger en behaglig och trivsam social upplevelse för alla restaurangens gäster.

KUND: Ahlsénarkitekterna

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2009

PROJEKTSLUT: 2011

ÖKAT VÄRDE: Funktionell social miljö i gourmetrestaurang

KONTAKTPERSON: Mats Hallén