Skip to content

Efterklangstid

Efterklangstid är ett mått på ett rums klangliga egenskaper. Enkelt uttryckt är efterklang rummets eko. Vi utför mätning av efterklangstid vilket ingår som en besiktningsparameter i BBR.

Ljud reflekteras i hårda ytor och studsar runt i ett rum tills ljudnivån avtagit så vi inte längre kan uppfatta det med örat. Efterklangstiden beskriver hur lång tid det tar för ljudets intensitet att sjunka med 60 dB. Att mäta efterklangstid är ett sätt att bestämma hur väl ett utrymme är anpassat för ändamålet.

Ett utrymme som upplevs torrt och helt utan stöd för talet kan vara för dämpat. Ett utrymme som upplevs bullrigt och svårtalat saknar kanske tillräcklig lågfrekvensabsorption. Utifrån mätresultaten kan vi utforma akustiska åtgärder för att optimera akustiken för ändamålet.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta oss.