Skip to content

Tjänster vi erbjuder inom akustik

Utöver ljudmätningar och projektering kan vi även bistå i andra akustiska ärenden. Nedan finner du några av de vanligaste uppdragen men tveka inte att höra av dig om det saknas information kring just ditt akustikproblem.

Vi är stolta överDet vi gör

Att lösa akustiska problem för andra är det som gör oss stolta.

I Vår huvudsakliga verksamhet är akustikkonsultation och projektering av akustiskt avancerade projekt. Vi utför ljudmätningar, bullermätningar och besiktningsmätningar. Vi håller även kurser inom akustik och mätteknik, skriver specifikationer och fungerar som allmän byggrådgivare vid akustisk anpassning.

Vi utför en rad olika tjänster inom akustik. Våra huvudtjänster är Ljudmätning, Projektering och Studio. Under dessa huvudtjänster hittar du flera tjänster inom varje expertisområde. Klicka på någon av våra tjänster här nedan så kan du läsa mer om respektive tjänst.

Ljudmätning

Klicka för mer info

Vi erbjuder alla typer utav ljudmätningar och bullermätningar. Vi är baserade i Stockholm och Malmö men utför mätningar i hela Sverige.

Ljudmätning

Vill du läsa mer om våra tjänster för ljudmätningar. Klicka på knappen.

Mer om ljudmätning

Projektering

Vi har erfarenhet av akustisk projektering inom en mängd olika områden som t.ex. bostäder, skolor och hotell, samt arenor, auditorium och studiokomplex.

Projektering

Vill du läsa mer om våra tjänster för projektering. Klicka på knappen.

Mer om projektering

Studio

Vi konsulterar och projekterar musikstudio, talstudio, poddstudio och andra typer av studiomiljöer där akustik och ljudisolering är viktigt.

Studio

Vill du läsa mer om våra tjänster för akustik och studiomiljö. Klicka på knappen.

Mer om studio

Miljöbyggnad

Vi bistår med tolkning, vägledning och verifiering av ljudkrav för olika miljöcertifieringssystem, såsom Miljöbyggnad, BREEAM, WELL med flera.

Miljöbyggnad

Vill du läsa mer om våra tjänster för miljöbyggnad. Klicka på knappen.

Mer om Miljöbyggnad

Akustisk besiktning

Vid ombyggnad och nybyggnad ska Boverkets byggregler följas. Vi utför besiktningar och protokoll enligt gällande standard.

Akustisk besiktning

Vill du läsa mer om våra tjänster för akustisk besiktning. Klicka på knappen.

Mer om besiktning

Bullerutredning

Trafikbuller, industribuller, och buller från andra verksamheter utreds av våra akustiker. Konkreta resultat av utredningarna kan vara förslag på åtgärder som till exempel dimensionerade vallar eller skärmar.

Bullerutredning

Vill du läsa mer om våra tjänster för bullerutredning. Klicka på knappen.

Mer om bullerutredning

Konsultation

Vi ger råd både vid projektering och vid problem som störning från till exempel installationer, trafikbuller eller då man önskar förbättra rumsakustiken i en lokal.

Konsultation

Vill du läsa mer om våra tjänster för akustisk konsultation. Klicka på knappen.

Mer om konsultation

Utbildning och rådgivning

Våra akustiker delar gärna sina kunskaper genom kurser och utbildningar. Ett antal videoföreläsningar inom olika ämnen med grundare Lennart Nilsson också tillgängliga.

Utbildning och rådgivning

Vill du läsa mer om våra tjänster för utbildning och rådgivning. Klicka på knappen.

Mer om utbildning och rådgivning

Kultur och media

Bästa möjliga akustik är avgörande för en god upplevelse av scenframträdanden och av inspelningar. Även för dem som framträder är god taluppfattbarhet och möjlighet att höra detaljer helt beroende av god akustik.

Kultur och media

Vill du läsa mer om våra tjänster för kultur och media. Klicka på knappen.

Mer om kultur och media