Skip to content

Decibelmätare

Ljudnivåmätare, eller decibelmätare som de vardagligt kallas, används för att mäta ljud och vibrationer. Det finns olika typer av ljudnivåmätare som kan hantera olika typer av mätningar. De enklaste instrumenten mäter enbart ljudtrycksnivå och presenterar mätvärden direkt på dispalyen i form av dBA- och dBC-nivåer.

Mer avancerade instrument som används av akustiker kan även mäta ljudnivå med spektrum, FFT, byggnadsakustik, vibrationer, ljudisolering, stegljudsnivå, efterklangstid mm. Denna typ av instrument erbjuder normalt möjlighet till dataöverföring till dator för efterbearbetning och utvärdering av mätvärden.

Ljudnivåmätare finns i olika noggrannhetsklasser där klass I ger en precision på 1 dB och klass 2 en precision på 2 dB. Klass II instrument kan användas av ventilationsfirmor för översiktlig kontroll av ljudnivåer men inte av akustiker som jobbar med besiktningsmätningar av ljud. Akustiker ska uteslutande jobba med klass I-instrument. På LN Akustikmiljö använder vi enbart klass I ljudnivåmätare från Bruel och Kjaer.

Det finns numera appar till mobiltelefonen för att mäta ljud. Dessa redovisar normalt enbart dBA-nivå och med en felmariginal som ofta uppgår till 3 dB eller mer. Dessa kan dock vara användbara för lekmän när man vill bilda sig en ungefärlig uppfattning om ljudnivån, tex från trafikbuller. Användaren måste dock vara uppmärksam på att mobiltelefonens dynamiska mätområde är begränsat vilket innebär felmarginalen blir väldigt stor vid höga och låga ljudnivåer. Man får därför helt felaktiga resultat på bullrande rockkonserter och i tyst sovrumsmiljö.

Förutom att använda ett klass I-instrument måste akustiker även tillse att instrumentet är kalibrerat. Dels skall en förenklad kalibrering ske innan varje mätning. Denna kalibrering görs enbart vid en frekvens och därför behöver man även kalibrera instrumentet på lab varje år för att ljudnivåmätaren ska vara godkänd enligt akustiska mätstandarder.

LN Akustikmiljö använder instrument från B&K som har filter av tionde ordningen. Ju högre ordning desto fler nackdelar i tidsplanet, med längre insvängning. Fördelen med många filter är att man får skarpare “kanter”, dock med begränsningen att det inte går att mäta på korta förlopp med ett instrument med lång insvängning. B&K har prioriterat snabbhet i sina filter. Vad gäller plattheten över toppen på ett tersband finns dock ett visst rippel.

Filtren är vidöppna hela tiden till skillnad från FFT som plockar ett antal samples som medelvärdesbildas. FFT fungerar därför inte bra på varierande signal. FFT skär ut snitt av det som händer. Det finns flera typer av fönster (hanning, gaussiskt) och dessa öppnar och stänger mjukt.

Beroende på vilket fönster man använder kan resultatet skilja sig åt väsentligt. Det som händer i början på ett förlopp blir kraftigt undervärderat. På en kontinuerlig signal spelar det ingen roll om man mäter med FFT eller traditionella filter. Men på mätsignal med korta variationer, typ dieselmotor, ska traditionella filter användas.