Skip to content

Grand Hotel Stockholm

Grand Hotel Stockholm - Förbättring av akustikmiljö

Det lyxiga och anrika hotellet Grand Hotel, beläget på Blasieholmen i Stockholm, ställde höga krav på tystnad och ro för alla gästers välbefinnande. På hotellet skapades en trevlig miljö och projektet tillskrev Grand Hotel med titeln av att vara ett av de tystare hotellen som kan besökas.

I en vältrafikerad utomhusmiljö i centrala Stockholm med många störande ljud från bilar, bussar och båtar från den närliggande hamnen alldeles utanför, ligger Grand Hotel. Vilket gjorde att hotellet ställde höga krav på den akustiska konsultationen i lokalen. Med ett anrikt rykte och med ständigt återkommande omskrivna celebriteter som gäster – kräver att upplevelsen ska alltid vara av toppklass. Men oavsett om gästen är en världsbejublad kändis, eller en privatperson som unnar sig en lyxig och extravagant helg i Stockholm.

På grund av de höga kraven krävdes speciella lösningar som var platsanpassade för hotellet. Särskilt lades fokus på fönstren riktade mot gatan, för att försäkra tystnad inne i rummen. Det lågfrekventa ljudet från motortrafik dämpades, samtidigt som högfrekventa ljud som båtarnas visslor också tonades ut.

Eftersom hotellet vill uppehålla en status av lyxkvalité var det extra viktigt att hotellrummen och sviterna på hotellet inte störas av varken kringliggande miljö eller sina rumsgrannar. Därför var även dämpningen mellan rummen och inne i byggnaden lika viktig som störningsmoment utifrån.

Efter konsultationen och projektets färdigställande var lokalen anpassad för dess särskilda behov och alla störande moment i ljudmiljön eliminerades för att skapa en tyst, lugn och trivsam miljö för Grand Hotels alla gäster. Hotellet är idag ett av de tystare hotellen som du kan bo på.

KUND: Ahlsénarkitekterna

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PRJEKTSTART: 2000

PROJEKTSLUT: 2012

ÖKAT VÄRDE: Tystare ljudmiljö och eliminering av störande ljud

KONTAKTPERSON: Mats Hallén