Skip to content

Akustik för dubbstudio

Akustik för dubbstudio

I en dubbstudio är det mycket viktigt att kunna synkronisera tal, utrop och andning med läpprörelserna i filmen som dubbas. Dessa studios ska ha mycket hög klangdämpning eftersom rumsklangen från studiorummet skall vara obefintlig. Det inspelade ljudet skall i högsta möjliga grad efterlikna den situation där handlingen utspelas. Detta innebär att inte minsta rumsljud i studion får förekomma.

Ventilationen i en dubbstudio måste planeras noga. Inget ventilationsbuller får förekomma överhuvudtaget. Samtidigt bör ventilationen vara effektiv under långa arbetspass. Man kan därför inte dimensionera denna utifrån normalt behov med stillasittande personer. En högre ventilation ger ofta en högre ljudnivå vilket absolut inte förekomma i en dubbstudio.