Skip to content

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätning och vibrationsanalyser i byggnader och på maskiner när konventionella ljudmätningsmetoder helt enkelt inte räcker till.

Vibrationer mäts med hjälp av en så kallad accelerometer. Vi använder sig av högklassig accelerometer från tillverkaren Brüel & Kjaer.

Har du frågor eller vill du beställa vibrationsmätning? Kontakta oss.