Skip to content

Bullerproblem i moderna bostäder

Modern boendemiljö och dess problem med ljudstörningar

Modern boendemiljö kännetecknas oftast av öppna planlösningar med stora glaspartier och i många fall av lättbyggnadsteknik. Detta gäller i synnerhet enfamiljshus. Vi har dessutom väsentligt mer maskiner i hemmet och annan utrustning som låter. Det kan vara värmepump, köksmaskiner och stereoanläggningar.

Den öppna planlösningen skapar normalt inga problem så länge man är en eller två personer i bostaden men problemet ökar lavinartat när fler personer vistas där. Det innebär att även en enkel middagsbjudning blir väldigt jobbig när flera personer vill prata. Det gör att det blir svårare att höra varandra och det försöker vi normalt kompensera genom att höja rösten, vilket resulterar i att alla sitter och skriker över middagsbordet utan att förstå något.

Många personer finner också denna situation så olidlig att man väljer att sätta upp akustikskivor, gardiner, draperier eller dela av rummet med möbler. Val av material, montaget och placering har en avgörande betydelse för att få en bra effekt.

Tyget ska vara tjockt och poröst, montaget bör vara så att man har ett avstånd från väggen som är minst 10-20 cm och placering bör vara runt omkring de ytorna där vi brukar samlas och prata. Öppna bokhyllor placerade längs väggar har en kraftig dämpande effekt. Att undvika hårda reflekterande parallella ytor mot varandra är också en viktig princip för att undvika ”ekoeffekter” i rummet.

I det egna hushållet är det mycket vanligt att man har olika verksamheter samtidigt. Ungdomar vill spela musik eller titta på TV och spela dataspel samtidigt som föräldrar vill prata eller läsa en bok. Denna situation skapar i de flesta hem mycket stor irritation.

Den svaga länken i detta är oftast dörren till ungdomarnas rum. Att investera i en ljudklassad dörr kan göra livet enklare i familjen. Ljudklassade dörrar finns oftast att köpa begagnade hos olika rivningsföretag. Normalt är det tillräckligt med ljudklass 30-35 dB.

Buller från vitvaror 

Moderna köksmaskiner som diskmaskiner, kyl och frys, tvättmaskiner och köksfläkt har visserligen under senare år blivit väsentligt mycket tystare och är under normal verksamhet dagtid sällan någon stor störkälla, men kan likväl tidiga morgnar, sena kvällar eller nattetid när omgivning är tyst upplevas mycket störande. Dessa kan vara svåra att åtgärda men några exempel på åtgärder är:

– Att montera ljudabsorberande material bakom maskinen.

– Att ställa maskinen på mjuka gummitassar.

– Att ansluta vatten och avloppsledningar med mjuka material och infästningar.

– Att köpa nya maskiner som är märkta med lägst dB.

Buller från ventilation i bostaden

En vanlig störningskälla som för många innebär stor irritation är ventilationsbuller. Ventilationsbuller kan uppstå i flera olika former. Dels kan det vara att det visslar eller brusar i ventilationsdonen. Det kan också vara lösa detaljer som skramlar. Ventilationsbuller kan också komma från fläktaggregat och kan då transporteras via ventilationskanalerna eller via husets stomme.

Det kan också vara ventilationsbuller från en annan fastighet som kommer in via fönster eller som stör kraftigt på balkongen eller uteplatsen. Att komma till rätta med dessa problem är inte alltid helt enkelt och man bör kontakta en akustiker.

Ansvar för att åtgärda bullerproblem

Ansvaret för att undersöka och åtgärda bullerproblem beror på ägandeformen. När det är ett eget hem har man också eget ansvar för alla kostnader själv så länge som störkällan befinner sig i den egna fastigheten. När det gäller någon form av bostadsrätt så har man eget ansvar om störningen kommer från den egna bostadens utrymme.

Kommer det däremot från fastigheten i övrigt som tillhör föreningen som t ex fläktrummet så är det Bostadsrättsföreningens ansvar.

I det fall man har en hyresrätt så är det fastighetsägarens ansvar. I det fall man är störd från en angränsande fastighet så är den fastighetsägaren som har ansvaret att kontrollera och eventuellt åtgärda problemet.

Det faktum att man är störd av ljud innebär inte att man per automatik kan kräva åtgärder. Det finns från samhällets sida mycket exakta regler för hur mycket det får bullra i olika situationer.

Dessa krav kommer från olika myndigheter och är omfattande och relativt svårtolkade och man bör anlita en akustiker för att utreda olika bullersituationer.