Skip to content

Högtalarsystem

Högtalarsystem används där de akustiska förhållandena eller omgivningen i övrigt är sådana att den enskilda rösten eller musikinstrumenten i sig inte ger tillräcklig nivå för god uppfattbarhet. Det kan alltså bero på en dålig akustisk lokal eller en hög bakgrundsnivå att man vill använda sig av högtalare.

Ett högtalarsystem kan bestå av endast en högtalare eller hundratals, beroende på typ av användning. Man försöker ofta lösa dålig hörbarhet med fler högtalare, vilket oftast leder till ännu sämre hörbarhet.

Det som är viktigt utöver att anpassa lokalen eller omgivningen akustiskt så långt det är möjligt är att välja högtalarplacering, utstrålningsriktning och riktningsegenskaper. Riktningsegenskaperna är av största vikt och i synnerhet hur dessa varierar med frekvensen.

En korrekt dimensionering av ett högtalarsystem medger så gott som alltid att man kan uppnå god hörbarhet även i akustiskt svåra lokaler. Projektering av ett sådant system är en komplicerad sak som få personer klarar av på egen hand.

Vi kan hjälpa till med såväl ett upphandlingsunderlag som en detaljprojektering för direkt installation.