Skip to content

Akustik för hemmabio

akustik och ljudisolering för hemmabio

Vi har varit delaktiga i ett antal mycket exklusiva hemmabio och hembioanläggningar. Men på grund av att dessa innehavs av privatpersoner i de högre inkomstskikten så vill dessa vara anonyma. Vi kan därför inte ange deras namn eller bilder.

Vi har även utfört bioanläggningar som påminner i storlek om exklusiva hembio. Där kan nämnas ett flertal till SVT, KMH, Riviera, Chimney och nu under byggnad Netent.

Det som utmärker en hembio är kravet på mycket hög ljudisolering vid låga frekvenser. Alla mer avancerade hembio har mycket kraftfulla subbasar som går djupt i frekvens, ofta lägre än det hörbara. Detta kan ge upphov till kraftiga vibrationer som både känns och hörs som biljud i intilliggande lokaler. 

Normala byggnader är inte alls konstruerade för att klara detta och det behövs då speciella byggåtgärder för att klara detta. Det ställer också stora krav på ventilationen så att denna kan transportera mycket luft utan att leda vidare de mycket höga ljudnivåerna fån biorummet. 

I övrigt måste bakgrundsnivåer från ventilation och övrig utrustning vara mycket låga för att inte störa bioupplevelsen

En väsentlig skillnad mot kontrollrum i studios är också att i biorummet sitter normalt ett flertal personer fördelade i nästan hela rummet och de vill ha i stort sett samma bioupplevelse. Det ställer krav på ljudfördelningen i rummet såväl till nivå som till frekvens. 

Biorummet är ibland också försett med fler kanaler än normala 5.1 system. Bioduken avger mycket ljus och detta får inte ge upphov till sekundära reflexer ute i biorummet då detta stör bildupplevelsen. Bioduken måste också vara helt transparent för ljud då högtalarna bör sitta bakom duken.