Skip to content

Akustik för radiostudio

Akustik i radiostudio

Radiostudios kan vara av många olika slag. Det kan vara en studio där man både är ljudtekniker och journalist eller programledare. I detta fall använder man sig inte av ett separat kontrollrum utan man producerar med relativt enkla medel direkt från studio och direkt till lyssnaren. När det krävs att man processar ljudet med avancerad teknik så har man ett separat kontrollrum och journalisten eller programledaren har enbart ansvar över själva programinnehållet. 

I detta fall kan studion ha en ensam talare som håller en monolog en längre tid eller för ett samtal via telefon med en eller flera personer. Det är inte ovanligt att man har en öppen diskussion i studion med ett flertal deltagare. Det förekommer också att en radiostudio kan vara lite större och att man även har en orkester som stundtals spelar i programmet.

Ytterligare en variant är att man har ett kontrollrum inklusive en inspelningsdel. I detta fall är rummet uppdelat så att ljudtekniker sitter i sin del och den som framför programmet sitter i sin del men i samma rum. Alla dessa varianter ställer skilda krav på akustiken. I fallet med många deltagare i programmet upplevs det märkligt om ljudbilden skiljer sig helt åt beroende på vem som talar.

Det är viktigt att den som designar rummet har full kunskap om hur rummet är tänkt att användas. Gemensamt för alla typer av rum är dock att ha högsta möjliga lågfrekvensdämpning eftersom taltydligheten är helt avgörande.