Skip to content

Audiorama

Audiorama - Skeppsholmen - Akustikkonsultation

Audiorama erbjuder en särskild upplevelse för sina besökare, men det unika evenemanget ställer därför stora krav på den audiella tekniken. Efter konsultationen och projektet tillsammans med Audiorama skapades en ljudupplevelse som ska få besökaren att kunna färdas genom tid och rum. I lokalen skapas en helt ny upplevelse med endast ljud som verktyg, där det audiella alltid står i centrum. Ljudvågorna från 21 högtalare, fyller hela rummet och skapar en i scen, inom besökaren, där skådespelet kommer till liv.

I ett cirkelformat rum utrustat med högtalare, skapas en helt ny värld när ljudspelet på Audiorama sätts igång. Högtalarna fästes i en stålrigg, med samma form som rummet som gör att ljudbilden fyller lokalen från golv till tak, så att alla femtio sittplatser erbjuder samma möjligheter.

Audiorama fungerar som en audiellteater som spelar på besökarens fantasi, genom enbart spela på dennes hörsel. Det flerkanaliga ljudet skapar en imaginär scen och miljö där åhöraren kan färdas, utan att röra ett finger och utan att ens behöva öppna ögonen.

Genom att med hjälp av akustiklösningar skalas den fysiska upplevelsen av rummet bort och tillåter upplevelsen att helt översvämma och fylla åhöraren med känslor. Ljudspelet ska sättas i fokus, vilket krävde att störande ljudfrekvenser filtrerades bort samtidigt som den inre miljön ska ha god hörbarhet och tillåter en besökare att helt ge sig hän till det audiella dramat.

Utöver denna extraordinära ljudupplevelse, fungerar även lokal utmärkt för föreläsningar. Akustiken ger talaren god bekvämlighet, god konsonantförstärkning samtidigt som bullernivåer hålls extremt låga och de låga frekvenserna från utomstående miljö dämpas.

Hela konceptet skapar en lugn och harmonisk känsla hos besökaren – vilket bidrar till en ökad koncentrationsförmåga hos lyssnaren och en i allmänhet behaglig miljö.

KUND: Audiorama

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2010

PROJEKTSLUT: 2012

ÖKAT VÄRDE: Sveriges första surroundteater

KONTAKTPERSON: Karin Starre