Skip to content

akustik för inspelningsstudio

Projektering

Ritning och projektering av studio, mixerrum och isobox där ljud och akustik är avgörande för verksamheten kräver noggrann planering. Även en liten, enkel studio kostar pengar och det är därför viktigt att planera noga när man ljudisolerar och väljer bland absorbenter och diffusorer. För ett bra resultat är det viktigt att man gör rätt från början men vi erbjuder också konsultation för befintliga verksamheter som upplever problem eller är i behov av förbättring.

Projektering av en studio kan börja med konsultation då vi gör ett besök i lokalen för att utreda förutsättningarna som finns och tar reda på vilka önskemål och krav som finns på studion som ska byggas. Därefter utförs fullständig projektering med ritningar och bygghandlingar.

 


Akustik i inspelningsstudio och inspelningsrum

Ljudisolering

Ljudisolering avgör hur mycket ljud som tränger ut ur rummet och hur mycket ljud som kommer in utifrån. Bra ljudisolering kräver en tung och tät konstruktion. En vanligmissuppfattning är att olika värmeisoleringsmaterial (mineralull, cellplast, etcetera) är ljudisolerande. Det stämmer inte, däremot behövs dessa material eftersom de är ljudabsorberande.

Ljudnivån vid rep och inspelning av musik ska enligt Folkhälsomyndigheten inte överskrida 100dB(A) ekvivalent ljudnivå eller 115 dB(A) maximal ljudnivå. Den som själv spelar musik vet nog att dessa nivåer kan överskridas, speciellt i basen där nivåerna kan var mycket högre. dB(A) är inte en särskilt bra måttenhet eftersom den tar dålig hänsyn till låga frekvenser. Av denna anledning så fungerar normala ljudisoleringsmätningar och ljudisoleringsvärden dåligt när man talar
om musikrum. Det krävs speciell kunskap för att lyckas skapa god ljudisolering.

Vill man åstadkomma bra ljudisolering för att kunna spela musik med höga ljudnivåer eller elförstärkt musik måste man bygga rum i rum, med andra ord en flytande konstruktion eller ett flytande rum. Principen är att ha två ljudisolerande skal som inte får ha någon kontakt med varandra.

Det inre rummet konstrueras med speciella vibrationsdämpare på vilka golvet byggs och som i sin tur sedan väggar och tak står på. Flytande rum bör byggas med minst tre lager gips och isolering. Genomföringar för ventilation och el måste göras med speciella “knep” för att inte ljudläckage ska uppstå. Dörrar och tätning runt dörrkarm innebär också en kritisk punkt för ljudisoleringen.

Rumsakustik

Rumsakustik beskriver klangbalansen i rummet. Bra rumsakustik kan åstadkommas på många olika sätt men grundprinciperna är enkla och relativt få.

Man ska undvika hårda parallella ytor. Det innebär att ett rektangulärt rum ska ha två ljudabsorberande väggar i vinkel med varandra och ljudabsorption i taket.

Tjockleken på ljudabsorbenter avgör vilket frekvensområde som dämpas. Ett större avstånd mellan ljudabsorbent och vägg dämpar lägre frekvenser medan en tunn absorbent som sitter direkt på väggen endast dämpar mycket höga frekvenser.

I rum där man spelar musik alstras ofta mycket bas och för att få en jämn klang i rummet krävs att ljudabsorptionen får ta mycket plats. I inspelningsrum kan man utveckla detta och dela upp rummet i tre delar: en klangrik del, en halvdämpad del och en dämpad del. Genom olika perforeringsgrader i ytskikten kan man åstadkomma en mycket god klangbalans.

I ett kontrollrum är mängden absorption direkt avgörande för klangbalansen. Interferens och stående vågor undviker man enklast genom rätt ljudabsorberande material på rätt plats. Val av ytskikt påverkar akustik och lyssning. Inspelningsrum behöver behandlas individuellt beroende på rummets utformning och användningsområde.

Vill man kunna arbeta parallellt i kontrollrum, mixerrum eller redigeringsrum kanske man behöver flytande konstruktioner även för dessa utrymmen. Det finns många ytterligare svårigheter att tackla vid studiobygge, bl.a. glasrutor för genomsikt och genomföring av kablage mellan rum för att nämna några.

Krav på bra luftomsättning och tyst ventilation kan låta som en omöjlighet men vi har lösningar även för detta. Vikten av detaljarbete och noggrannhet är mycket stor när man bygger denna typ av känsliga utrymmen och därför är ritningar och byggnadsbeskrivningar ofta en nödvändighet för att säkerställa kvalitet och för att kunna kvalitetsbesiktiga utförandet

 

Ljudisolerat kontrollrum