Skip to content

Grundläggande akustik och mätteknik

Vill du läsa på egen hand finns en bok Akustikmiljö har skrivit i Grundläggande Akustik och Mätteknik.

Denna bok är avsedd för dig som har begränsad erfarenhet av akustik och ljudmätning. Boken förklarar på ett lättförståeligt sätt olika grundbegrepp inom akustiken samt beskriver de vanligaste mätmetoderna steg för steg.

Matematiken är begränsad till ett minimum och i många fall ges det alternativa beräkningsmetoder med hjälp av enkla tumregler. Med hjälp av denna bok får du större förståelse för akustik och ljudutbredning samt hjälp på vägen för att utföra mer relevanta ljudmätningar.

Klicka här för att se lösningar på räkneuppgifterna från boken.