Skip to content

Installationsbuller

Installationsbuller är ljud som orsakas av installationer. Med en Installation menas en anordning som är avsedd att tjäna byggnadens krav på tillgänglighet, hygien och miljö. Ljudnivå orsakad av installationsbuller ingår som en besiktningsparameter i BBR. Installationsbuller skall mätas med både A-vägning och C-vägning, dessutom ställs också speciella krav för låga frekvenser.

Mätning av installationsbuller

Höga ljudnivåer orsakade av installationsbuller är ofta ärenden hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi kan utföra ljudmätning när denna myndighet kräver så genom ett föreläggande. Resultatet presenteras sedan i en rapport som godtas av myndigheten.

Installationsbuller kan vara svårt att identifiera och lokalisera. Vi har mätutrustning som tillåter oss att lyssna på bullret med 30 dB förstärkning vilket gör identifieringen av störkällan enklare. Vi har stor erfarenhet av denna typ utav utredningar och kan nästan alltid komma med åtgärdsförslag som reducerar installationsbullret.

Har du bullerproblem, frågor eller vill du beställa mätning? Kontakta oss.