Skip to content

Sjukhus och vårdlokaler

Lokaler för vård och sjukhus ställer stora krav på hygien och alla akustiska lösningar måste vara lättstädade och icke damm-samlande. De får inte heller kunna ge upphov till mögelpåväxt eller annan bakteriell tillväxt.

Personer som ligger sjuka eller av annat skäl är i behov av vård har extra stora behov av vila och därför är logistik och den akustiska miljön av stor vikt så att den välbehövliga sömnen inte störs i onödan.

Taluppfattbarheten är också mycket viktig för såväl patienter som personal. Felaktig uppfattning om vad som sägs kan bli ödesdiger. Det kan också oroa patienter i onödan. Felaktig information är sämre än ingen information alls.

Referenskarta för sjukhus och vårdlokaler

Adiologlab
Björnbo Seniorboende – LIDINGÖ
Björnkulla Demenshem
Bredängsvårdcentral
BUP Paradistorget – HUDDINGE
BUP Hallunda
Carema Orkidén – Ankdamsgatan 32
Danderyds sjukhus
ECDC – Granits väg 8
Edö omsorgsboende – Nordmarksvägen 84
Fitja Vårdcentral
FO Karolinska
Habilitering & Hälsa – Lovisingsgatan 3
Habiliteringscenter – Lovisingsgatan 3
Huddinge sjukhus
Håbo äldreboende
Hägerstens brandstation
Hörcentralen Danderyds Sjukhus
Johannesgården Stora Sköndal
Karleby reaktiva – Gärdtunavägen
Karolinska institutet
Karolinska Sjukhuset, Radiumhemmet P8
KlinFys, KSK – NYKÖPING
Kommunalvägens Boendeenhet – Kommunalvägen 38
Lassarettet – VISBY
Lillängen – SÖDERTÄLJE
Ljungs äldreboende – VÄRMDÖ
Nyköping Lassarett
Olivia omsorg – Tellusvägen 9
Omsorgsboende – RISSNE
REMEO® Stockholm – STORA SKÖNDAL
Rosenlunds sjukhus hörseltest
Silverdal äldreboende
Stureby Sjukhem
Stureby äldreboende
Särboende Lommen – SUNDBYBERG
Södra Djurskukhuset
Tallgårdens äldreboende.
Visby Lasarett, Röntgenkliniken
Vårby Vårdcentral – Botkyrkavägen 4
Ångaren äldreboende – TÄBY