Skip to content

Akustik för isobås

akustik musikstudio

Isobås förekommer ofta i musikstudios och har som syfte att isolera musiker eller instrument som avviker starkt i ljudstyrka. Syftet är att ljudet från dessa musiker inte ska dominera ljudbilden. Samtidigt är kravet på god visuell kontakt med andra musiker mycket stort.

Ett isobås är en väldigt liten inspelningsstudio för 1 eller högst 2 personer som är belägen inne i en större studio. Anledningen är att man vill kunna göra en inspelning från båda lokalerna samtidigt utan att få överhörning mellan dessa. Viktigt är emellertid den visuella kontakten mellan de 2 lokalerna.  

Ett isobås kan till exempel användas för sångpålägg samtidigt som har ett band med hög ljudalstring i den större lokalen. För att få ett samspel i musiken är det viktigt att man har ögonkontakt med varandra samtidigt som den som gör sångpålägget har medhörning via hörlurar eller hörsnäcka.

Man vill inte ha överhörning i sången från orkestern vilket gör att man i den efterföljande mixen kan processa de olika inslagen var för sig. Normalt kräver sång och band olika slag av processning.

Det akustiska utförandet innebär en väldigt dämpad klang i isobåset och i synnerhet är det viktigt att undvika alla resonanser som ger en burkig klang.

Ljudisoleringen bör vara medelgod för att undvika läckage.