Skip to content

Skypes huvudkontor Stockholm

Skype Huvudkontor Stockholm - Akustikkonsultation

Att förmedla ljud och bild över internet är Skypes grundläggande affärsidé och den tjänst som Skype erbjuder sina kunder. På huvudkontoret i Stockholm är den audiella miljön, att lokalen ska ha god hörbarhet och möjligheten till lugn och tystnad, en viktig del av den tekniska utvecklingen som ständigt sker på företaget. I samspel med dessa krav skapades en trevlig kontorsmiljö som inte upplevs som kall eller isolerad, utan ett rum som utstrålar lugn och ger stora möjligheter till socialt samspel på jobbet.

Arbetsmiljön på ett kontor är alltid viktig, personalen bör alltid uppleva att arbetsplatsen är lugn och social, samtidigt som den kan samverka med deras möjlighet att prestera arbete av den bästa kvalitéten. På Skypes kontor utförs avancerade tekniska bedömningar kring bild, ljud och databehandling, arbete som mer än en vanlig arbetsplats kräver en tyst och stillsam miljö utan störningar.

Kraven på akustiken var att skapa en miljö som levde upp och kunde möjliggöra att det starkt teknologiska arbetet med ljud och bildproduktion och kommunikation, som är det Skype erbjuder sina kunder. Att kunna kontrollera ljudreflexer var a och o, samtidigt som det var av stor vikt att inte skapa en lokal som kan uppfattas som bortdämpad eller som om att de anställda blir isolerade – utan istället en miljö som uppmuntrar mänsklig interaktion.

Projektet utgick ifrån en akustisk projektering och utformning av studios och kontorslandskapet på kontoret, där det fokuserades på att eliminera alla störande ljudmoment. Vilket resulterade i en prisvinnande miljö som möter alla krav på en god och effektiv arbetsmiljö som utstrålar värme och sociala möjligheter trots det lugna och tysta målet.

KUND: PS Arkitektur / Skype

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2011

PROJEKTSLUT: 2012

ÖKAT VÄRDE: En extremt tyst och lugn kontorsmiljö

KONTAKTPERSON: Peter Sahlin