Skip to content

Chimney Group - Studioprojekt

Chimney Group - Akustik av LN Akustikmiljö

Som ett stort, framgångsrikt produktionsbolag kräver Chimney Group att alla produktioner ska hålla samma kvalieté. Arbetet lade fokus fokus på att utveckla studios och mixerrum till att bli de bästa utrymmena för de 200 anställda att skapa det bästa möjliga bild- och ljudmaterial till företagets olika projekt.

Med sina lokaler i äldre byggnader belägna på Skeppsbron var projektet för Chimney Group en utmaning att åstadkomma en bra akustik. På grund av byggnadens ålder var det viktigt att behålla och i byggnationsprocessen respektera lokalens historiska arv och själ. Något som också skapade begränsningar för audiella lösningar. Den kringliggande bullriga miljön utanför lokalen, blev också en utmaning, med en hel del förbipasserande biltrafik. Detta bidrog till att lokalen hade mycket kringliggande oljud utifrån, som var i behov av dämpning av oljud och särskilda lösningar anpassade för byggnaden.

Projektet innebar arbete och utformning av tolv studios, film- och mixerrum i produktionsbolagets lokaler. Dessa rum krävde både tystnad från utförliggande buller och trafik – som är störande moment i ett produktionsstadie. Men utrymmena krävde också god hörbarhet för att möjliggöra inspelningar av ljud och video av toppklass.

Arbetet resulterade i det befintliga filmmixerrummet nu idag är ett av de bättre i Sverige. De yttre problemen med oljud adresserades och korrigerades för at skapa en god hörbarhet i lokalen och en störningsfri arbetsmiljö där ljud- och bildproduktion kan pågå utan påverkan av kringliggande ljud.

KUND: Chimney Group

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2013

PROJEKTSLUT: 2015

ÖKAT VÄRDE: God hörbarhet och bra arbetsverktyg

KONTAKTPERSON: Per Sundström