Skip to content

Frekvensanalys

Frekvensanalys kan utföras i olika typer av rum. Vid frekvensanalys i studio utförs ljudmätning med rosa brus och man mäter ekvivalent ljudnivå i mixposition. Ljudnivån studeras i oktavband eller tersband som bäst efterliknar den mänskliga hörselns upplösning.

Man eftersträvar ett så rakt spektrum som möjligt med en höjning på någon dB under 200 Hz. Utifrån resultatet kan sedan åtgärdsförslag utarbetas för att klangbalansen skall bli så bra och jämn som möjligt i mixposition.

Sedan en tid tillbaka har vi även tillgång till att mäta rumsakustik med programmet Wave-capture. Det ger en otrolig mängd information för den intresserade. Dessa mätningar utförs med högklassig Brüel & Kjaer mikrofon.

Akustikmiljö kan även utföra ljudisoleringsmätningar på flytande konstruktioner eller s.k. rum i rum. En ljudintensitetsmätning kan finna rätt på exakt var i konstruktionen ljudläckage förekommer.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta oss.