Videoföreläsningar

Videoutbildning inom akustik

Möjligheten att få utbildning inom akustikområdet är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden. Här hittar du en del av allt vårt utbildningsmaterial.

Är du intresserad av fördjupad information och kurser inom akustik erbjuder LN Akustikmiljö halvdags-, endags- eller tvådagarskurser. Kurserna är antingen grundläggande akustikkurser eller direkt kundanpassade kurser. Läs mer och anmäl dig här.

Akustik enligt LN Akustikmiljö

Ljudisolering

Trafikbuller

Rumsakustik