Skip to content

Sveriges Television

SVT - Studioprojekt akustik

Att kombinera ljud och bild i en tv-studio, är ett komplext uppdrag som kräver särskilda åtgärder eftersom kraven på den audiella och visuella förmedlingen är stora. Genom att arbeta med både det visuella utseendet och ljudkällornas placering skapades den perfekta miljön för Sveriges Televisions tv-studios och mixerrum.

Framförandet och förmedlingen av ljud och rörlig bild är mycket viktigt för att kunna producera tv. Tittaren måste kunna uppfatta och förstå informationen som visas på skärmen och den medföljande ljudbilden. Därför måste ljud och bild måste synkroniseras och sammanfalla i en enhetlig harmoni. Informationens hörbarhet måste fungera i samklang med det bildmässiga utseendet i studion, som ska ge tittaren en tillfredsställande upplevelse.

En statlig institution som Sveriges Television kräver kvalité i toppklass – då vikten av att förmedla information och nyheter är mycket stor. Tv-bilden måste vara tilltalande för ögat samtidigt som förståelsen för budskapet och den audiella informationen måste nå fram till tittaren. Särskilda lösningar var tvungna att anpassas särskilt på tv-studions dekor, eftersom den kan ha negativ påverkan på lokalens hörbarhet.

Efter projektets slutförande var lokalens studios och mixerrums akustik klart förbättrad, med god hörbarhet och möjligheterna att skapa tv-program och innehåll i bra ljudmiljöer som samtidigt inte försämrar studions utseende eller påverkar dess rumslighet.

KUND: Sveriges Television

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 1985

PROJEKTSLUT: 2015

ÖKAT VÄRDE: God hörbarhet

KONTAKTPERSON: Leif Zaar