Skip to content

Fördjupning och mer om akustik

Akustikskolan

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare Vibrationsdämpare är användbara i många olika sammanhang. LN Akustikmiljö jobbar med vibrationsdämpare i studiomiljö, bostäder, arbetslokaler, skollokaler och industrilokaler. På senare tid har det även blivit vanligt med vibrationsdämpare
Läs mer

Decibelmätare

Decibelmätare Ljudnivåmätare, eller decibelmätare som de vardagligt kallas, används för att mäta ljud och vibrationer. Det finns olika typer av ljudnivåmätare som kan hantera olika typer av mätningar. De enklaste
Läs mer

Bullerplank

Bullerplank Våra akustiker hjälper till med bullerplank, bullervallar och allmänt bullerskydd. Nivå på buller regleras med riktvärden och gränsvärden av olika instanser, bland annat i lagen i Miljöbalken, i Folkhälsomyndighetens
Läs mer

Buller

Buller Vad är buller? Buller är egentligen bara störande ljud, oväsen eller oljud helt enkelt. Nivå på buller regleras av olika instanser, bland annat i lagen i Miljöbalken, i Folkhälsomyndighetens
Läs mer

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö En väldigt vanlig missuppfattning är att arbetsmiljö främst har med lokalens utformning och utseende att göra vilket leder till att man ofta lägger stor vikt vid arbetslokalens estetik. Färgsättning,
Läs mer