Skip to content

Dramatiska Institutet Stockholm

Lokalerna på Stockholms Dramatiska Institutet ställde höga krav på akustiken. Dessa krav möttes under projektet gång för att slutligen skapa den ultimata ljudmiljön som ska hjälpa till att främja lärandet och alstra morgondagens kulturproducenter.

På Stockholms Dramatiska Institutet utbildas framtidens producenter av teater, film, tv, radio och andra blivande kulturskapare. Eftersom lokalen huserar en skola är hörbarheten extra viktig – till exempel för att lärare ska kunna uppfatta små detaljer i elevernas egna produktioner och presentationer och uppträdanden, eller misstag och brister som alla säkerligen under utbildningsfasen någon gång begår.

Tystnad är lika viktigt i förmedlingen, som hörbarheten. Möjligheten till tystnad är även det en central punkt för att skapa en känsla i ett scenframträdande eller en audiell produktion. Att arbeta med att filtrera bort störande ljud och skapa extrem tystnad i kombination med god hörbarhet ställer även det höga krav på akustiken, något som det lades extra fokus på här på Stockholms Dramatiska Institutet.

Ljudbilden på högskolan var tvungen att vara mångsidig och anpassas ett flertal olika situationer. Utmaningen var att skapa knäpptysta miljöer, som samtidigt kunde förmedla små detaljer i ljudbilden med mycket god hörbarhet. Dessa små detaljer kan vara allt från skrapande mot scengolvet som behöver höras – eller bakgrundsljud i en filmproduktion. Allt detta för att skapa en god ljudbild i alla rummen som skulle ge upphov till bästa och mest lämpliga atmosfären för lärande och utveckling hos skolans elever.

Efter uppdragets slut var högskolan utrustad med den bästa möjliga teknik och lösningar för att skapa en ultimat miljö för lärande och producerande av både ljud-, bild- och videomaterial.

KUND: Akademiska Hus / JM

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2005

PROJEKTSLUT: 2008

ÖKAT VÄRDE: Goda utvecklingsförhållanden för studenter

KONTAKTPERSON: Bengt Wahlöf