Skip to content

Akustik för replokal

Akustik och rumsdämpning för replokal

Replokaler är sällan byggda som enskilda lokaler utan är oftast ett flertal lokaler som ligger intill varandra. I replokaler förekommer extremt höga nivåer men även tystnad. För att koncentrera sig på den egna musiken och inte störa sig av andra får det inte förekomma någon överhörning mellan lokalerna. Även om den ena lokalen spelar med högsta ljudnivå och den intilliggande lokalen är mer eller mindre tyst får den tysta lokalen inte störas.

När man koncentrerar sig på den egna musiken blir det nästan omöjligt att spela om man samtidigt ska lyssna till en helt annan musik.  I synnerhet är basrytmen extra störande och dessutom genomträngande. 

För att undvika detta krävs tunga styva väggar med stor luftspalt samt att man har en flytande konstruktion som har försumbar kontakt med husets stomme. Ventilation och rör för eldragningar måste utföras så att dessa absolut inte kan överföra något ljud.

Hög lågfrekvensabsorption i form av effektiva basfällor ger hög tydlighet. Ingen lågfrekvensabsorption ger mycket hög maskeringseffekt och hög ljudnivå. Detta senare ger upphov till något man kallar garagepop vilket i sin tur kan ge god spelglädje och är inte lika kritiskt på att avslöja dåliga musikkunskaper.

En lokal med hög basdämpning är väldigt avslöjande och kan sänka självförtroendet. Klangmässigt är det dock svårt att höra detaljer och att särskilja de olika instrument eftersom allt har en tendens att bli en enda gröt.