Skip to content

Kultur & Media

Vi är bra på det vi gör

Vi hjälper till med akustik för Kultur och Media

Kultur och media har vissa gemensamma akustiska behov för att fungera i sin kommunikation med omvärlden, men även internt i sina framträdanden.

Taluppfattbarheten är av största vikt för att det skall vara lätt att tolka framförandet för åhörarna.

På en scen måste de som framträder kunna ha god kommunikation mellan varandra, inte bara i tal utan i hög grad också då man musicerar.

Störande ljud från omgivning eller installationer får inte förekomma.

Publiken skall ha hög närvarokänsla, vilket innebär att akustiken måste medge möjlighet att höra detaljer med stor tydlighet.