Skip to content

Ljudmätning

Vi är bra på det vi gör

Vi hjälper till med ljudmätning

Vi utför ljudmätning och bullermätning i bostad, kontor, restaurang, skola eller annan miljö. Vi mäter ljudisolering, trafikbuller, ljudnivå, efterklangstid och utför besiktning av ljud och akustik. Vi är baserade i Stockholm och Malmö men utför mätningar i hela Sverige.

Ljud och buller finns överallt och anledningarna till ljudmätning eller bullermätning är många. Man kan uppleva störande ljud eller buller i sin lägenhet, på sin arbetsplats eller i yttre miljö. Myndigheter ställer krav på ljudmätning vid nybyggnation, nyetablering av industri, i arbetsmiljöfrågor och vid renovering av bostadsrätt. Ljudmätningar ingår också som en del av slutbesiktning i byggprojekt.

Vi erbjuder alla typer utav ljudmätningar och har de allra modernaste mätinstrumenten som finns att tillgå och kan med sin stora erfarenhet av ljudmätningar och bullermätningar oftast lösa problemen på ett effektivt sätt.

Vi är specialiserade på mätningar i bostäder och lägenheter och erbjuder effektiva åtgärdsförslag utan extra kostnad.