Skip to content

Akustikkonsultation Höganäs huvudkontor

Det anrika huvudkontoret Höganäs har ett stort kulturellt värde rent arkitektoniskt och estetiskt, vilket krävde att lösningar kring akustiken var tvunget till att helt anpassas till denna specifika miljö, utan att kompromissa om lokalens historiska och kulturella, men också estetiska värde.

Den gamla bruksgården Höganäs, där keramik sedan en lång tid tillbaka tillverkats, något som blivit en del av ett svenskt kulturarv och historia. Därför var lokalen en utmaning för akustikkonsultationen – då byggnadens kulturella och estetiska värde var alltid ovillkorligt skulle sättas i första hand. Därför har lösningarna specialanpassats för just detta projekt.

Projektet var som en del av en omfattande renovering och restaurering av byggnaden och akustiken hade höga krav på funktionalitet och god hörbarhet. Samtidigt som omfattande åtanke lades på att den gamla lokalens karaktär skulle bevaras. De särskilda lösningarna innefattade specialanpassade utvägar för ventilation, överhörning och absorption.

Det var av stor vikt att akustiken skulle fungera efter de senaste och mest uppdaterade kraven kring ljudmiljöer. Den nya tekniken och de särskilda moderna, uppdaterade lösningarna fungerar i samspel med kulturarvet – utan frånta det kulturella värdet inbäddat i byggnadens väggar.

Efter konsultationen och efter projektets slut lämnades kontoret med en god, funktionell arbetsmiljö, där den audiella miljön håller en mycket god nivå. Det högteknologiska samspelar med de antikvariska detaljerna som på ett naturligt sätt skapar en lokal med bevarad integritet.

KUND: Gipp Arkitektur

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2013

PROJEKTSLUT: 2015

ÖKAT VÄRDE: Anpassad och krävande akustik med hänsyn till den historiska byggnaden