Skip to content

Miljöbyggnadscertifiering

Miljöbyggnad - klassning av ljudmiljö

I takt med samhällsbyggets ständiga utveckling och expansion så ställs krav på god miljö, energieffektivitet och hållbarhet. Det blir därför allt vanligare att befintliga och nya bebyggelser certifieras genom olika miljöcertifieringssystem. Dessa system konkretiserar krav inom olika bedömningsområden, där akustik och ljud är en utav de parametrar som kravställs.

Några exempel på miljöcertifieringssystem där akustik och ljud kravställs är Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och WELL. Ljudkraven i dessa system kan skilja sig från Boverket och Svensk standard i form av verifieringsomfattning och varierande ljudklassning beroende på vilken nivå som önskas att uppnås.

Vi på PE Teknik & Arkitektur har stor erfarenhet av projekt där man har som avsikt att miljöcertifiera byggnader. I dessa projekt, genom hela processen från förstudie till slutbesiktning, bistår vi med tolkning vägledning, projektering och verifiering av ljudkrav för att säkerställa att dessa uppfylls.