Skip to content

Konsthallen Artipelag

Artipelag - Hålludden Värmdö - Akustikkonsultation

Den skärgårdsbelägna konsthallen Artipelag skapar med modern och naturnära arkitektur en lugn miljö i en lokal som annars lätt kan uppfattas som stökig och stressig. Med närhet till naturen och mycket arbete med val av material och utformning av ytor skapades en trevlig och behaglig ljudmiljö som ska framkalla harmoni och motverka eko i rum där många människor vistas.

Att besöka Artipelag är en upplevelse i sig, dess arkitektoniska samspel med den kringliggande naturen är en tydlig influens som utstrålar en lugn, skandinavisk känsla. Genom att helt omfamna och söka inspiration från den kringliggande naturen, skapades ett rum med konnotation till den skandinaviska naturen och skärgårdsmiljön.

Naturmaterialen är ett genomgående och ständigt återkommande tema, som uppdateras och utvecklas med hjälp av användningen av otraditionella vinklar som lite frångår den klassiska, kubiska nordiska arkitekturen.

Målet med projektet var att skapa, trots lokalens betydande storlek, en lugn och behaglig miljö, där många människor kan vara och vistas i – utan obehagliga ekon och andra störande, hög frekventa ljud.

Inomhusmiljön av konsthallen skulle samverka och fungera i samklang med utsidan, ett sådant exempel var inkorporerandet av bergmaterial inne i restaurangdelen av lokalen. Med målet att skapa både ett estetiskt tilltalande objekt som samtidigt signalerar lugn och ro, för både besökare och personal.

För att inne i rummet återskapa samma lugn som naturen utanför har, som en lugn, konstfokuserad oas som storstadsbon eller turister kan nå med bil, buss eller båt.


KUND: Artipelag / PEAB

TYP AV UPPDRAG: Akustikkonsultation

PROJEKTSTART: 2011

PROJEKTSLUT: 2014

ÖKAT VÄRDE: Estetisk och konstnärlig utformning i samklang med akustiken

KONTAKTPERSON: Magnus Wiberg