Akustisk rådgivning och konsultation

Akustisk rådgivning och Konsultation

Som akustisk konsult eller byggrådgivare kan LN Akustikmiljö ge raka besked på beprövade lösningar. Problematiken kan röra ljudisolering, ventilation, buller och ljudnivåer, både inomhus och utomhus. Rumsakustik och taluppfattbarhet på kontor, i skolor och förskolor eller i mer avancerade lokaler som musikstudios eller på scener är andra projekt vi arbetar med.

Vi är flexibla och sätter era önskemål främst. En vanlig missuppfattning är att akustik inte alltid är estetiskt tilltalande eller att ljudisolering är dyrt men vi älskar utmaningar.

Byggrådgivning

Att bygga akustiskt bra ställer stora krav på dem som utför hantverket. För byggprojekt med krav på god akustik behöver hantverkaren ha kännedom om vad som är viktigt att ägna extra uppmärksamhet. Akustikmiljö har med stor framgång agerat byggrådgivare i ett flertal projekt och det innebär så gott som alltid att besiktningar avseende ljud blir godkända i första skedet.

God ljudisolering beror i stor utsträckning på konstruktionens täthet men också på dess separation. Det handlar om att eliminera ljudläckage i springor och spalter samtidigt som man ska undvika t.ex. stomljud. Genomföringar och ventilation är andra exempel på moment som kan orsaka väldiga problem om de inte utförs och tätas på ett riktigt sätt. 

Vi på akustikmiljö kan tack vare många tidigare projekt och lång erfarenhet anpassa våra förslag för att tillgodose utseende, funktionalitet, kostnad etc. Byggrådgivning kan ske löpande under projektets gång eller i form av utbildning för de inblandande i startskedet.

LN@akustik

Som akustisk rådgivare eller byggrådgivare kan Akustikmiljö ge raka besked på beprövade lösningar. Problematiken kan röra ljudisolering, ventilation, buller och ljudnivåer, både inomhus och utomhus, taluppfattbarhet mm.

akustisk rådgivning och konsultation

Utbildning

Möjlighet att få utbildning inom akustikområdet är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden. Akustikmiljö kan emellertid erbjuda halvdags-, endags- eller tvådagarskurser. Kurserna är antingen grundläggande akustikkurser eller direkt kundanpassade kurser.

Intresserad av akustisk rådgivning eller utbildning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Rådgivning

Akustisk rådgivning och Konsultation

Som akustisk konsult eller byggrådgivare kan vi ge raka besked på beprövade lösningar. Problematiken kan röra ljudisolering, ventilation, buller och ljudnivåer, både inomhus och utomhus. Rumsakustik och taluppfattbarhet på kontor, i skolor och förskolor eller i mer avancerade lokaler som musikstudios eller på scener är andra projekt vi arbetar med.

Vi är flexibla och sätter era önskemål främst. En vanlig missuppfattning är att akustik inte alltid är estetiskt tilltalande eller att ljudisolering är dyrt men vi älskar utmaningar.

Byggrådgivning

Att bygga akustiskt bra ställer stora krav på dem som utför hantverket. För byggprojekt med krav på god akustik behöver hantverkaren ha kännedom om vad som är viktigt att ägna extra uppmärksamhet. Vi har med stor framgång agerat byggrådgivare i ett flertal projekt och det innebär så gott som alltid att besiktningar avseende ljud blir godkända i första skedet.

God ljudisolering beror i stor utsträckning på konstruktionens täthet men också på dess separation. Det handlar om att eliminera ljudläckage i springor och spalter samtidigt som man ska undvika t.ex. stomljud. Genomföringar och ventilation är andra exempel på moment som kan orsaka väldiga problem om de inte utförs och tätas på ett riktigt sätt. 

Vi på akustikmiljö kan tack vare många tidigare projekt och lång erfarenhet anpassa våra förslag för att tillgodose utseende, funktionalitet, kostnad etc. Byggrådgivning kan ske löpande under projektets gång eller i form av utbildning för de inblandande i startskedet.

LN@akustik

Som akustisk rådgivare eller byggrådgivare kan vi ge raka besked på beprövade lösningar. Problematiken kan röra ljudisolering, ventilation, buller och ljudnivåer, både inomhus och utomhus, taluppfattbarhet mm.

akustisk rådgivning och konsultation

Utbildning

Möjlighet att få utbildning inom akustikområdet är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden. Vi kan emellertid erbjuda halvdags-, endags- eller tvådagarskurser. Kurserna är antingen grundläggande akustikkurser eller direkt kundanpassade kurser.

Intresserad av akustisk rådgivning eller utbildning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Ljudbussar

Ljudbussar

Vi har designat ett tiotal ljudbussar. Kunderna är Sveriges Radio, Sveriges Television och Danmarks Radio. En ljudbuss kräver särskild akustisk omtanke. Den har liten volym och begränsad vikt. Den är ofta placerad i störande omgivning.

Omgivningstemperaturen skiftar kraftigt, vilket ställer stora krav på ventilationen. Stora mängder utrustning ska monteras i bussen varav mycket har hög störnivå.

Ljudbussar anses ofta omöjliga att kombinera med bra akustik. De ljudbussar som akustikmiljö designat under senare år har trots det fått mycket bra omdömen och ansetts lika bra som de bättre kontrollrummen i de fasta studiobyggnaderna.

Dubbstudio

Akustik för dubbstudio

Akustik för dubbstudio

I en dubbstudio är det mycket viktigt att kunna synkronisera tal, utrop och andning med läpprörelserna i filmen som dubbas. Dessa studios ska ha mycket hög klangdämpning eftersom rumsklangen från studiorummet skall vara obefintlig. Det inspelade ljudet skall i högsta möjliga grad efterlikna den situation där handlingen utspelas. Detta innebär att inte minsta rumsljud i studion får förekomma.

Ventilationen i en dubbstudio måste planeras noga. Inget ventilationsbuller får förekomma överhuvudtaget. Samtidigt bör ventilationen vara effektiv under långa arbetspass. Man kan därför inte dimensionera denna utifrån normalt behov med stillasittande personer. En högre ventilation ger ofta en högre ljudnivå vilket absolut inte förekomma i en dubbstudio.

Talboksstudio

Akustik för talboksstudio

Akustik och rumsdämpning för talboksstudio

En studio för talböcker måste ha bra ljudisolering från omgivningen för att inte störa känslan i boken. Talaren måste känna en stark närvarokänsla utan distraherande rumsresonanser. Till skillnad från dubbstudios så skall ljudpåläggningen här inte synkroniseras med en redan existerande ljudbild. 

Här skall istället den skådespelare som utför inläsningen av boken själv skapa sig en sinnesstämning enligt vad denne har tolkat ut som författarens mening. Det innebär att skådespelaren inte får störas av något, varken visuellt eller ljudmässigt för att till fullo kunna koncentrera sig på denna sinnesstämning. Det är också viktigt att skådespelaren får en medhörning och en återkoppling på hur denne uppfattas.

 

Klangbehandlingen är viktig i en studio för talböcker. Att tala in i ett helt ljuddött rum ger en märklig känsla av vacuum och ger inte önskad inlevelse. Samtidigt är det viktigt att rummet inte har några hörbara rumsresonanser vilket förstör lysningsupplevelsen för den aktuelle lyssnaren. Ett burkigt rumsljud ger dåliga förutsättningar för inlevelse både för lyssnare och skådespelare.

Poddstudio

Akustik för poddstudio

Akustik och rumsdämpning för poddstudio

Poddstudios är vanligtvis mycket små rum där 1 eller 2 personer vill sprida sina åsikter. Små rum ger upphov till väldigt starka rumsresonanser vilka kan maskera talet. Taltydligheten i dessa lokaler är helt avgörande både för att lyssnaren lätt ska kunna följa samtalet och för att talaren ska känna sig bekväm. 

Genom att maximera lågfrekvent dämpning i lokalen blir upplevelsen av att tala i studion avslappnad och bekväm. Utmaningen är att i det begränsade utrymmet lyckas dämpa de låga frekvenserna tillräckligt. 

Det gäller därför att välja rätt typ av absorbenter och placera dem på ett sätt som för varje lokals förutsättningar ger det mest effektiva resultatet.

Radiostudio

Akustik för radiostudio

Akustik i radiostudio

Radiostudios kan vara av många olika slag. Det kan vara en studio där man både är ljudtekniker och journalist eller programledare. I detta fall använder man sig inte av ett separat kontrollrum utan man producerar med relativt enkla medel direkt från studio och direkt till lyssnaren. När det krävs att man processar ljudet med avancerad teknik så har man ett separat kontrollrum och journalisten eller programledaren har enbart ansvar över själva programinnehållet. 

I detta fall kan studion ha en ensam talare som håller en monolog en längre tid eller för ett samtal via telefon med en eller flera personer. Det är inte ovanligt att man har en öppen diskussion i studion med ett flertal deltagare. Det förekommer också att en radiostudio kan vara lite större och att man även har en orkester som stundtals spelar i programmet.

Ytterligare en variant är att man har ett kontrollrum inklusive en inspelningsdel. I detta fall är rummet uppdelat så att ljudtekniker sitter i sin del och den som framför programmet sitter i sin del men i samma rum. Alla dessa varianter ställer skilda krav på akustiken. I fallet med många deltagare i programmet upplevs det märkligt om ljudbilden skiljer sig helt åt beroende på vem som talar.

Det är viktigt att den som designar rummet har full kunskap om hur rummet är tänkt att användas. Gemensamt för alla typer av rum är dock att ha högsta möjliga lågfrekvensdämpning eftersom taltydligheten är helt avgörande. 

TV-studio

Akustik för tv-studio

Akustik och rumsdämpning i TV-studio

TV-studios är oftast stora lokaler på flera 100 m2 och uppe mot 1000 m2. De skall ha plats för stor publik och liveframträdande. Störningar till och från lokalen skall vara låga. Rumsdämpningen skall vara hög över hela klangområdet för att musiken skall gå ut med tydlighet och känsla.Takhöjden är ofta ansenlig i en tv-studio. Det innebär att stående vågor och rumsresonanser inte är det stora problemet. Viktigt är dock att hålla ner rumsklangen och bakgrundsnivån.

På grund av stora mängder teknisk utrustning och ljussättning är värmealstringen hög och därmed kravet på god ventilation. Detta innebär en stor risk för störande bakgrundsnivå. Även om kravet inte är lika stort som i en mindre inspelningsstudio så bör ljudnivåerna ändå ligga på en lägre nivå än för normal kontorsstandard på 30-35 dBA. Ett rimligt krav är ca 25 dBA vilket sällan ger upphov till störningar.

Klangmässigt bör en dämpande klang erhållas genom effektiva tak och väggabsorbenter som minst klarar hela talområdet. Det innebär en nedpendling eller utregling på minst 200 mm. Stora reflekterande glasytor eller motsvarande kulisser bör undvikas.

Hemmabio

Akustik för hemmabio

akustik och ljudisolering för hemmabio

Vi har varit delaktiga i ett antal mycket exklusiva hemmabio och hembioanläggningar. Men på grund av att dessa innehavs av privatpersoner i de högre inkomstskikten så vill dessa vara anonyma. Vi kan därför inte ange deras namn eller bilder.

Vi har även utfört bioanläggningar som påminner i storlek om exklusiva hembio. Där kan nämnas ett flertal till SVT, KMH, Riviera, Chimney och nu under byggnad Netent.

Det som utmärker en hembio är kravet på mycket hög ljudisolering vid låga frekvenser. Alla mer avancerade hembio har mycket kraftfulla subbasar som går djupt i frekvens, ofta lägre än det hörbara. Detta kan ge upphov till kraftiga vibrationer som både känns och hörs som biljud i intilliggande lokaler. 

Normala byggnader är inte alls konstruerade för att klara detta och det behövs då speciella byggåtgärder för att klara detta. Det ställer också stora krav på ventilationen så att denna kan transportera mycket luft utan att leda vidare de mycket höga ljudnivåerna fån biorummet. 

I övrigt måste bakgrundsnivåer från ventilation och övrig utrustning vara mycket låga för att inte störa bioupplevelsen

En väsentlig skillnad mot kontrollrum i studios är också att i biorummet sitter normalt ett flertal personer fördelade i nästan hela rummet och de vill ha i stort sett samma bioupplevelse. Det ställer krav på ljudfördelningen i rummet såväl till nivå som till frekvens. 

Biorummet är ibland också försett med fler kanaler än normala 5.1 system. Bioduken avger mycket ljus och detta får inte ge upphov till sekundära reflexer ute i biorummet då detta stör bildupplevelsen. Bioduken måste också vara helt transparent för ljud då högtalarna bör sitta bakom duken.

Biosalong

Akustik för biosalong

Akustik för biosalong

I en biosalong är det viktigt att ljud och bild är samspelta och bioduken är normalt mycket stor. För att uppnå samstämmighet mellan bild och ljud placeras högtalare för röster och centrala händelser bakom filmduken. Vanligtvis sätts dessa till vänster, höger och center på anpassad höjd. För att ljudet ska nå publiken med så bra kvalitet som möjligt måste filmduken vara så nära transparant som möjligt. Utrymmet bakom filmduken ska vara väldämpat så att detta inte blir en separat akustisk enhet. Frekvensomfånget på dessa högtalare måste vara minst lika brett som det hörbara området och således mycket djupt ner i frekvens för att även kunna förmedla vibrationer.

På grund av mycket stora skillnader i lyssningsavstånd så måste lokalen och dess högtalare också ha en utjämnande effekt både i nivå och frekvens. Om inte detta planeras noga kommer ljudnivån på de främre raderna att vara olidligt högt och på de bakre raderna kommer biobesökarna att dränkas i mycket kraftig och tröttande bas.

Eftersom frekvensområdet är så omfattande så blir den upplevda ljudnivån mycket hög och det är lätt att uppfatta detta som hälsoskadligt i många fall. Ljudmätningar som genomförts har dock visat att ljudnivåerna inte överskrider de nivåer som är föreskrivna av myndigheterna. De väldigt höga basnivåerna kan ge en omtumlande känsla men är normalt inte hörselskadliga. Däremot ställer de mycket stora krav på ljudisoleringen mot omgivningen och andra biosalonger. Att nå hög ljudisolering vid de allra lägsta frekvenserna är mycket komplicerat och kostsamt.