Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Installationsbuller

Installationsbuller är ljud som orsakas av installationer. Med en Installation menas en anordning som är avsedd att tjäna byggnadens krav på tillgänglighet, hygien och miljö. Ljudnivå orsakad av installationsbuller ingår som en besiktningsparameter i BBR. Installationsbuller skall mätas med både A-vägning och C-vägning, dessutom ställs också speciella krav för låga frekvenser

Ljudnivå orsakad av installationsbuller är ofta ärenden hos Socialstyrelsen och Miljökontoret. Akustikmiljö kan utföra ljudmätning när dessa myndigheter kräver så genom ett föreläggande. Resultatet presenteras sedan i en rapport som godtas av respektive myndighet.

Installationsbuller kan vara svårt att identifiera och lokalisera. På akustikmiljö har vi mätutrustning som tillåter oss att lyssna på bullret med 30 dB förstärkning vilket gör identifieringen av störkällan enklare. Vi har stor erfarenhet av denna typ utav utredningar och kan nästan alltid komma med åtgärdsförslag som reducerar installationsbullret.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta Akustikmiljö