Skip to content

Akustik för tv-studio

Akustik och rumsdämpning i TV-studio

TV-studios är oftast stora lokaler på flera 100 m2 och uppe mot 1000 m2. De skall ha plats för stor publik och liveframträdande. Störningar till och från lokalen skall vara låga. Rumsdämpningen skall vara hög över hela klangområdet för att musiken skall gå ut med tydlighet och känsla.Takhöjden är ofta ansenlig i en tv-studio. Det innebär att stående vågor och rumsresonanser inte är det stora problemet. Viktigt är dock att hålla ner rumsklangen och bakgrundsnivån.

På grund av stora mängder teknisk utrustning och ljussättning är värmealstringen hög och därmed kravet på god ventilation. Detta innebär en stor risk för störande bakgrundsnivå. Även om kravet inte är lika stort som i en mindre inspelningsstudio så bör ljudnivåerna ändå ligga på en lägre nivå än för normal kontorsstandard på 30-35 dBA. Ett rimligt krav är ca 25 dBA vilket sällan ger upphov till störningar.

Klangmässigt bör en dämpande klang erhållas genom effektiva tak och väggabsorbenter som minst klarar hela talområdet. Det innebär en nedpendling eller utregling på minst 200 mm. Stora reflekterande glasytor eller motsvarande kulisser bör undvikas.